[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Štíhlá výroba - Lean Six Sigma

Štíhlá výroba - Lean Six Sigma

Délka školení: 1 den (6 hodin) - zkrácená verze / 2 dny (12 hodin) - s „lean“ hrou a více příklady

Oblasti školení:

  • Úvod do databází štíhlé výroby – vznik a vývoj Lean Six Sigma

  • Rozdělení činností

  • Základní prezentace jednotlivých částí metodologie DMAIC.

  • Define - stanovení cílů projektu, vytvoření business case, určení týmu a vhodných ukazatelů

  • Measure - nástroje a metody měření procesů (Procesní mapy, SIPOC, Spaghetti diagram, snímek pracovního dne, Value Stream Mapping, základní statistické ukazatele, DPU, DPO, DPMO)

  • Analyze - základní nástroje pro určení příčin (5x Proč, Diagram rybí kosti, Paretto analýza, Histogram, Stratifikace, FMEA)

  • Improve – běžné nástroje pro zlepšení procesů (5S, Kanban, SMED,Poka-Yoke)

  • Control - nástroje kontroly (standardizace, vizualizace, kontrolní diagramy, Kaizen, PDCA)

  • Řešení úlohy na optimalizaci výrobní linky.

KONTAKT

Ing. Václav Michalec (michava1 (zavináč) cvut.cz)

420605174943