[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Teoretické disciplíny

Výzkumem v oboru TEORETICKÉ DISCIPLÍNY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_04.jpgÚstav technické matematiky je zaměřen zejména na:

 • problémy funkcionální analýzy, teorie a numerických metod pro parciální diferenciální rovnice,

 • geometrické modelování křivek a ploch,

 • pravděpodobnost,

 • statistiku.

KONTAKT

prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (jiri.furst (zavináč) fs.cvut.cz)

420723544775
(22 435) 3286

 pracoviste/12102/spoluprace_01.jpgÚstav fyziky se zabývá výzkumem v oblasti:

 • modifikace povrchových vlastností iontovými svazky na úrovni základního i aplikovaného výzkumu,

 • modelování a simulací jevů v pevných látkách,

 • termodynamických vlastností průmyslových látek a modelových tekutin.


   

KONTAKT

doc. Ing. Petr Vlčák, Ph.D. (petr.vlcak (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3228

 st_programy/bakalarske/55-DSC04159.jpgÚstav konstruování a částí strojů se zaměřuje na:

 • konstrukci,

 • výpočty,

 • experimenty

 • školení.

V aplikační sféře se ústav mimo jiné zaměřuje na:

 • transportní,

 • zemědělskou a stavební techniku

 • stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

KONTAKT

Ing. František Lopot, Ph.D. (frantisek.lopot (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2417
420602341582