[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Strojírenské technologie a materiály

Obsah kurzu:

Ve svých pedagogických záměrech je toto studium koncipováno tak, aby získané vědomosti umožnily pracovníkům v oblasti strojírenských technologií řešit nejen běžné aktuální odborné problémy, ale řešit i koncepční a perspektivní úkoly ze strojírenských technologií.

Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru strojírenské technologie.

Koncepce studia vychází z celosvětového prudkého rozvoje strojírenských technologií jako důležitého průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich životnost, kvalitu a prodejnost.

Cílem studia je zamezit technologickému zaostávání a to především spoluprací s vytvořeným špičkovým týmem vyučujících doplněných zástupci předních zahraničních firem.

KONTAKT

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D. (jiri.kuchar (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2636