[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Robotika a mechatronika

Výzkumem v oboru ROBOTIKA A MECHATRONIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:zamereni_studia/vyrobni_linky_roboti/rob_04.jpgÚstav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky se zabývá mechanickými principy určení a návrhu funkce strojů ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením:

 • Znalostní podpora konstruování;

 • Mechatronické komponenty strojů;

 • Kinematika a dynamika prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů;

 • Diagnostiku vibrací strojů;

 • Vyvažování strojů a mechanismů;

 • Vibrační techniku.

KONTAKT

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (michael.valasek (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 7361

 st_programy/rvt/rvt02.jpgÚstav výrobních strojů a zařízení se zabývá výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

 • výzkumu a vývoje konstrukčních uzlů a celků výrobních zařízení,

 • strukturálních optimalizací (topologická, parametrická optimalizace),

 • využití nekonvenčních materiálů a struktur,

 • vývoje a využití virtuálních modelů strojů a výrobních procesů (digitální dvojčata stroje a procesů) pro zvýšení spolehlivosti výrobních procesů,

 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,

 • spolehlivé kompenzace teplotních chyb strojů a implementace kompenzačních modelů do CNC řízení,

 • zvyšování přesnosti výrobních strojů pokročilými systémy přídavného odměřování

 • monitorování a komplexní diagnostiky chování obráběcích strojů a zařízení (zkoušky statické, dynamické, vibrace, teplotní chování, hluk apod.),

 • vývoje složitých technologií víceosého obrábění a optimalizace řezného procesu,

 • aditivní a hybridní technologie výroby (kombinace aditivní a subtraktivní výroby),

 • automatizace a využití robotických systémů ve výrobních procesech,

 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

KONTAKT

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (petr.kolar (zavináč) fs.cvut.cz)

420221990926
420605205926

 pracoviste/12133/fs_str01.jpgÚstav strojírenské technologie je zaměřen v tomto oboru na:

 • Využití automatických a robotických systémů v průmyslových procesech (např. technologie svařování).

 • Off-line a on-line programování robotických průmyslových systémů a tvorba technologických svařovacích pracovišť.

 

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

 

KONTAKT

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. (ladislav.kolarik (zavináč) fs.cvut.cz)

420607778504
420771125972
(22 435) 3245