[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Ekonomika a finance pro techniky a manažery

Ekonomika a finance pro techniky a manažery

Délka školení: 2 dny

Cíle: 

 • Pochopit principy ekonomiky a finančního controllingu a rozumět nástrojům vnitřního řízení podniku

 • Využívat metody controllingu.

 • Chápat základní ekonomické pojmy.

 • Efektivněji se rozhodovat na základě ekonomických ukazatelů.

 • Lépe využívat controllingový systém, sledovat, analyzovat a ovlivňovat nákladové položky v jednotlivých procesech.

Obsah:

 • Struktura ekonomických manažerských informací podniku

 • Základní představa o podniku, jakožto transformačním procesu

 • Vznik prvého podvojného zápisu praktická představa

 • Vznik bilance

 • Zpodrobňování bilance

 • Odvození bilančního informačního systému ze vztahu dodavatel-odběratel

 • Důsledky ekonomických transakcí na rozvahu

 • Vznik druhé bilance výsledovky a její vazba na rozvahu

 • Náklady a hlediska jejich členění

 • Zavedení provozního účetnictví

 • Kalkulační metody v úlohách.

 • Základní kroky controllingové aplikace

 • Základní orientace v bilanční analýze

Oblasti školení: 

 • Podniková ekonomika
KONTAKT

doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (theodor.beran (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 7630
(22 435) 3185

Ing. Ladislav Vaniš (ladislav.vanis (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 5783