[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Úvod do metrologie technické délky

Délka školení: 8 nebo 16 hodin

Oblasti školení:

 • metrologie legální, vědecká, průmyslová

 • právní předpisy v oblasti metrologie, základní terminologie v oblasti metrologie, subjekty se vztahem k metrologii v ČR

 • základní rozdělení měřidel

 • etalony, pracovní měřidla stanovená, prac. měřidla nestanovená, certifikované referenční materiály

 • ověřování a kalibrace měřidel

 • délkové míry, koncové měrky, vlastnosti, použití, kalibrace, pevná mezní měřidla (kalibry)

 • měření v 1 souřadnici, délkoměry, základní uspořádání, použití, Abbeho princip

 • měření ve 2 souřadnicích, měřicí mikroskopy a profilprojektory, využití, možnosti měření, softwarové vybavení

 • měření rovinného úhlu, metody měření, úhlové míry, úhloměrné přístroje

 • měření závitů, možnosti a metody měření

Systémy managementu kvality
 • hodnocení způsobilosti procesů, koeficienty Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cg, Cgk
 • zdroje variability systému měření, nejistota měření, stabilita, strannost, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost
 • studie GRR a její analýza
KONTAKT

Ing. Libor Beránek, Ph.D. (libor.beranek (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3246