[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Zobrazování a kótování

Školení základu tvorby výkresové dokumentace

Délka školení: cca 1 den (8 hodin)

Oblasti školení:

 • Mezinárodní a národní technické normy pro tvorbu a čtení výkresů, obsah a provedení výkresů. Platnost a závaznost českých technických norem.

 • Celosvětově užívaná pravidla pro zobrazování na technických výkresech, metody promítání.

 • Užití typů čar a jejich určení pro kreslení pohledů, řezů a průřezů a dalších.

 • Pravidla kótování podle mezinárodních norem (ISO).

 • Kótování geometrických prvků na součástech (průměrů, oblouků, poloměrů, koulí, zkosených hran, opakujících se prvků, n-hranů, atd.).

 • Kótování kuželů (funkčních, volných).

 • Zobrazování a kótování konstrukčních prvků. Kreslení a označování šroubových spojů, svařovaných a pájených spojů.

 • Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů.

 • Předepisování požadavků na strukturu povrchu.

 • Hrany neurčitých tvarů – ČSN ISO 13715:2005.

 • Značení spojovacího materiálu (šrouby, matice, …).

 • Diskuze nad Vašimi výkresy (problémy), kontrolní otázky (příklady) a diskuze nad touto problematikou. Příklad analýzy výkresu.

KONTAKT

Ing. Karel Petr, Ph.D. (karel.petr (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2415
420776017566