[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Tolerování lineárních a úhlových rozměrů, struktury povrchu, geometrie, tvaru a házení

Školení dle ISO GPS  (Geometrical Product Specifications)

Délka školení dle konkrétní domluvy: 1 den (8 hodin) nebo 2 dny (2x 8 hodin)

Oblasti školení:

 • ISO GPS Normy – Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Co znamená ISO GPS; Proč se zavádí; Základní principy (ISO 8015:2008); Maticový model ISO GPS (ISO 14638:2015). 

 • Princip tolerování, podmínky tolerování rozměrů, všeobecné tolerance – ISO systém kódu, tolerování rozměrů ISO 286; ISO 2768; EN ISO 8062; ISO 13920; ISO 9013; DIN 16742:2013. Modifikátory u tolerování lineárních a úhlových rozměrů ISO 14405–1:2016 a ISO 14405–3:2017.

 • Geometrické tolerance, toleranční pole a tolerované prvky – Předepisování úchylek tvaru a polohy ISO 1101:2017. Úvod do geometrických tolerancí.

  • Další symboly (ISO 1101). Metrologické charakteristiky.  Indikátory roviny a prvku, ISO 14405-2.

 • Základny a soustavy základen – ISO 5459. Odebírání stupňů volnosti (stupně invariance); Základny, systém základny, společná základna; Pořadí základen, pravidlo 3-2-1; Cílené základny (pohyblivé, nepohyblivé).

 • Rozměrové a geometrické požadavky – Podmínka maxima a minima materiálu – ISO 2692:2015. Další symboly používané u geometrických tolerancí. 

 • Vzory (modely) tolerančních polí – ISO 5458

 • Označování struktury povrchu (ISO 1302:2002, ISO 4287:1997, ISO 4288:1996).

 • Kótování a tolerování kuželů (EN ISO 3040:2016)

 • 3Da model – bezvýkresová dokumentace (ISO 16792:2015)

 • Diskuze nad Vašimi výkresy (problémy), kontrolní otázky (příklady) a diskuze nad touto problematikou. Příklad analýzy výkresu.

KONTAKT

Ing. Karel Petr, Ph.D. (karel.petr (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2415
420776017566