[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Energetika

Výzkumem v oboru ENERGETIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:pracoviste/12115/20130710_003_OMW-Ryszawy.jpgÚstav energetiky je zaměřen na výzkum v oblastech:

 • spalování paliv a návrh kotlů,
 • CCS – Carbon capture and storage,
 • sušení biomasy,
 • dvoufázové proudění v energetických zařízeních,
 • decentralizovaná energetika,
 • kompresory,
 • tepelná čerpadla,
 • themohydraulika jaderných reaktorů
 • CFD výpočty v energetice,
 • výzkum jaderných paliv.
KONTAKT

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc. (michal.kolovratnik (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3238

 


pracoviste/12112/laser0045.jpgÚstav mechaniky tekutin a termodynamiky se zabývá výzkumem a vývojem v oblastech:

 • aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích),
 • sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky),
 • hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy)
 • problematikou nadzvukového proudění.
KONTAKT

Ing. Michal Schmirler, Ph.D. (michal.schmirler (zavináč) fs.cvut.cz)

420604735257
(22 435) 3236

 


zamereni_studia/strojirenska_technologie_materialy/str_tech_03.jpgÚstav strojírenské technologie je zaměřen v tomto oboru na:

 • Posuzování kvality a kontrola svarových spojů energetických zařízení.
 • Posuzování kvality a kontrola povrchových úprav energetických zařízení.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

 

KONTAKT

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. (ladislav.kolarik (zavináč) fs.cvut.cz)

420607778504
420771125972
(22 435) 3245