[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Vodíkové technologie

Délka školení: 1 den (8 hodin)

Oblasti školení:

 • Vodík a technologie výroby vodíku. Termodynamické základy výroby vodíku.

 • Základy difúzně separačních procesů.

 • Chemické způsoby výroby vodíku (parní reforming, parciální oxidace, zplyňování).

 • Základy elektrochemie (principy, elektrochemické články, elektrolýza). Vodíkové elektrolyzéry.

 • Technologie a zařízení pro předúpravu surovin při výrobě vodíku.

 • Technologie a zařízení pro biologickou výrobu vodíku.

 • Hybridní technologie separace a zušlechtění vodíku z průmyslových plynů.

 • Technologie a zařízení pro konverzi vodíku na zelené chemikálie a biopaliva.

 • Vodíková biorafinerie.

 • Metody skladování vodíku.

 • Úvod do kryogenní techniky (dosahování nízkých teplot, tepelné oběhy).

 • Zkapalňování plynů a uchovávání tekutých plynů (zkapalňování, doprava, uskladnění.

KONTAKT

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (tomas.jirout (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3243
420770125378