[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Letecká technika

Výzkumem v oboru LETECKÁ TECHNIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:zamereni_studia/dopravni_technika/1-DSC00404u.jpgÚstav letadlové techniky se zabývá výzkumem v těchto oblastech:

 • Projektování letadel a pohonných jednotek;
 • Aeroelasticita a modální analýza;
 • Tenzometrická měření kovů i kompozitů;
 • Kompozitní materiály a technologie;
 • Bezpilotní prostředky UAV;
 • Numerické modelování FEM, CFD;
 • Pevnostní analýza a zkoušení konstrukcí;
 • Nedestruktivní zkušební metody;
 • Letecké vrtule;
 • Aerodynamika a mechanika letu;
 • Bezpečnost a spolehlivost leteckých konstrukcí.
KONTAKT

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (milan.dvorak (zavináč) cvut.cz)

(22 435) 3288
420606494928

 st_programy/bakalarske/52-DSC03744.jpgÚstav mechaniky tekutin a termodynamiky se zabývá výzkumem a vývojem v oblastech:

 • aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích),
 • sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky),
 • hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy)
 • problematikou nadzvukového proudění.
KONTAKT

Ing. František Lopot, Ph.D. (frantisek.lopot (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2417
420602341582

 st_programy/kim/kim01.jpgÚstav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky se zabývá mechanickými principy určení a návrhu funkce strojů ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením:

 • Znalostní podpora konstruování;
 • Mechatronické komponenty strojů;
 • Kinematika a dynamika prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů;
 • Diagnostiku vibrací strojů;
 • Vyvažování strojů a mechanismů;
 • Vibrační techniku.
KONTAKT

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (michael.valasek (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 7361