[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Výrobní stroje a systémy

Výzkumem v oboru VÝROBNÍ STROJE A SYSTÉMY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:st_programy/bakalarske/26-_DSC3320.jpgÚstav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá avrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Navrhování nových výrobních systémů;

 • Modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů;

 • Poradenství v oblasti plánování investic;

 • Aplikace moderních nástrojů konceptu digitální továrny.

Popis činností ústavu najdete zde.

 

KONTAKT

Ing. Libor Beránek, Ph.D. (libor.beranek (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3246

 pracoviste/12135/weldprint/WP2_web.jpgÚstav výrobních strojů a zařízení se zabývá výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

 • výzkumu a vývoje konstrukčních uzlů a celků výrobních zařízení,

 • strukturálních optimalizací (topologická, parametrická optimalizace),

 • využití nekonvenčních materiálů a struktur,

 • vývoje a využití virtuálních modelů strojů a výrobních procesů (digitální dvojčata stroje a procesů) pro zvýšení spolehlivosti výrobních procesů,

 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,

 • spolehlivé kompenzace teplotních chyb strojů a implementace kompenzačních modelů do CNC řízení,

 • zvyšování přesnosti výrobních strojů pokročilými systémy přídavného odměřování

 • monitorování a komplexní diagnostiky chování obráběcích strojů a zařízení (zkoušky statické, dynamické, vibrace, teplotní chování, hluk apod.),

 • vývoje složitých technologií víceosého obrábění a optimalizace řezného procesu,

 • aditivní a hybridní technologie výroby (kombinace aditivní a subtraktivní výroby),

 • automatizace a využití robotických systémů ve výrobních procesech,

 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

KONTAKT

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (petr.kolar (zavináč) fs.cvut.cz)

420221990926
420605205926

 st_programy/epi/epi02.jpgÚstav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá projektováním technologií a návrhu konstrukcí strojů a zařízení pro:

 • potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky),

 • chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba),

 • zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly),

 • farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika)

 • biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

 

KONTAKT

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (tomas.jirout (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3243
420770125378