[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Chemické a potravinářské stroje a zařízení

Výzkumem v oboru CHEMICKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá:


 

zamereni_studia/procesni_technika/procesni_05.jpgKlíčovými aktivitami ústavu jsou:

 • projektování technologií,
 • návrhy a konstrukce strojů a zařízení pro:
  • potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky),
  • chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba),
  • zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly),
  • farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika),
  • biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

zamereni_studia/procesni_technika/proc_2019.jpgVe spolupráci s průmyslovými partnery ústav řeší:

 • návrhy a modelování toku tekutin v potrubních sítích,
 • návrhy a modelování hydraulických separačních procesů a zařízení (filtrace, separace heterogenních směsí působením gravitační nebo odstředivé síly, fluidace),
 • návrhy a modelování míchacích a směšovacích procesů a zařízení (heterogenní míchací systémy,
 • návrhy a modelování difúzně separačních procesů a zařízení (destilace, absorpce, adsorpce, membránové operace, krystalizace),
 • návrhy a modelování tepelných procesů a zařízení (ohřev a chlazení látek, kondenzace, odpařování, sušení),
 • návrhy a modelování mechanických procesů a zařízení (doprava, mechanická dezintegrace, skladování, aglomerace, mísení a dělení směsí materiálů).

Nedílnou součástí odborných aktivit ústavu je i experimentální stanovení fyzikálních a termofyzikálních vlastností různých látek a směsí. Řeší se simulace separačních a reakčních procesů a návrhy zařízení a to od dílčích strojů a zařízení až po kompletní technologie včetně jejich energetické optimalizace.

Pro studium procesů a návrh zařízení jsou využívány modelové i poloprovozní experimenty, i numerické simulace pomocí programu Fluent, nebo např. Matlabu.

 

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

 

KONTAKT

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (tomas.jirout (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3243
420770125378