[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů

Oblasti školení:

CAD/CAM systémy jsou v průmyslové oblasti dobře zavedené pro účely rychlého a efektivního generování NC-kódů. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií bylo v posledních desetiletích vyvinuto několik pokročilých modulů a nadstaveb CAM, které slouží např. pro verifikaci kolizí, výpočet řezných sil, analýzu tvorby třísek a optimalizace otáček vřetena či posuvové rychlosti, které však dosud nebyly průmyslově rozšířeny v široké oblasti průmyslových podniků. Proto je cílem školení posílit znalosti a rozšířit obzory v oblasti možností simulací a optimalizací NC programů.

Kontakt: https://eitm-hub.cz/cs_CZ/cad-cam-simulace/

 

Kurz je realizován v rámci EITM projektu CAMplus4.0 – Professional Training for Advanced Toolpath and NC-Code Optimization.

pracoviste/12135/EIT/CAM_40_plus_logo-1536x1153.jpgpracoviste/12135/EIT/EITM_EU_CoFund_RGB_Landscape_Fullcolour.png