[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Počítačová podpora inženýrské práce

Délka školení: 3 dny přednášky, 3 dny cvičení

Výuka probíhá v PC učebně Fakulty strojní, možné i externě u zákazníka s využitím připojení přes vzdálenou plochu

Osnova přednášek:

 • Definice základních pojmů spalovacího motoru

 • Termodynamické 1-D výpočty motoru

 • Vnitřní aerodynamika motoru 3-D CFD výpočty

 • Výpočet dynamiky klikového mechanismu se třením

 • Výpočet chlazení motoru

 • Výpočet mazání motoru

 • Návrh vačky spalovacího motoru

 • Výpočet dynamiky rozvodového mechanismu

 • Řízení motorů, senzory

 • Testování motoru, indikace

 • Systémové simulace komplexních celků (např. pohonný řetězec hybridního vozidla)

 • Redukce modelů pro zvýšení jejich rychlosti (FRM – fast running model, RTM – real-time model)

 • Optimalizační úlohy, integrace/propojení různých typů modelů (1-D CFD + 3-D CFD)

Osnova cvičení:

 • Řešení ukázkových úloh na jednotlivá témata z přednášek

KONTAKT

doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. (oldrich.vitek (zavináč) fs.cvut.cz)

420246003704
(22 435) 3244