[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Škola pohonů

Délka školení: 4 dny

Oblasti školení:

Úvod do pohonů, odměřování a regulace

 • princip činnosti synchronního motoru

 • koncepce a konstrukce motorů

 • odměřování

 • frekvenční analýza a přenosové funkce

 • princip regulace

 • vlastnosti P a PI regulace

 • testování regulace

 • proudová regulace

 • rychlostní a polohová regulace jednohmotových systémů

 • ukázky na testovacím standu

Převody v servopohonech, nastavení filtrů a parametrů regulace

 • mechanické převody servomechanismů

 • vícehmotové systémy (mechanika)

 • proudové filtry

 • ukázky na testovacím standu

 • koncepce servopohonů, optimalizace

 • rychlostní a polohová regulace vícehmotových systémů

 • nastavení interpolačních filtrů

Praktická cvičení na laboratorních standech

 • kontrola proudové smyčky

 • nastavení rychlostní smyčky včetně proudových filtrů

 • nastavení polohové smyčky

 • nastavení feedforwardu

 • kompenzace kvadrantových odchylek

 • ukázky na testovacím standu

Praktické cvičení na stroji u zákazníka

 • Jeden den komentovaného ladění pohonů na reálném stroji ve firmě. Řešení specifických případů dle konkrétní situace a praxe firmy.

KONTAKT

Ing. Jan Moravec, Ph.D. (j.moravec (zavináč) fs.cvut.cz)

420221990943
420739343324