[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Kvalifikační kurz: Mezinárodní svářečský inženýr

Obsah kurzu:

Inženýři s úplnými znalostmi ve svařování jsou nutní při výrobě svařenců od návrhu až po výrobu. Garantují kvalitu ve svařování. Plní rozsáhlé úkoly např. při výrobě mostů, tlakových nádob, parních kotlů, kovových konstrukcí, dopravních prostředků, používaných na vodě, ve vzduchu, vesmíru i na kolejích, konstrukcí strojů, rozvodů a potrubí. (Úplné technické znalosti dle EN ISO 14731).

Posluchači získají znalosti z teoretické výuky:

  • Svařovacích procesů a zařízení.
  • Materiálů a jejich chování v průběhu svařování.
  • Konstrukce svarových spojů.
  • Výrobního inženýrství a technologie.
  • Základní praktický výcvik.

Kurz probíhá na Fakultě strojní od roku 2005 podle pravidla mezinárodního svářečského institutu (IIW) IAB-252-07 a technických pravidel CWS ANB.

Kurz je zakončen udělením mezinárodně platných diplomů od IIW a EWF (evropská svářečská federace) – diplom IWE/EWE.

Kurz je autorizován českou svářečskou společnosti (CWS ANB) – každé 2 roky prochází školící pracoviště kontrolním auditem.

KONTAKT

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. (ladislav.kolarik (zavináč) fs.cvut.cz)

420607778504
420771125972
(22 435) 3245