[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Business Navigation Game

Business Navigation Game

Délka školení: 4 dny (18 hodin)

Potřebné znalosti:

  • Znalost podnikové ekonomiky (např. z kurzu Ekonomika výrobního provozu - základní pojmy a funkce (cash-flow, zisk, náklady, výnosy, příspěvková marže), druhy nákladů, kalkulační metody, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, rozvaha cash-flow, struktura ročního obchodního plánu a postup přípravy.

Oblasti školení:

  • Průchod hrou (BNS) s podporou lektora

  • Pochopení podnikových souvislostí a tréning rozhodování v oblastech (controllingu, marketingu, vývoje, výroby, logistiky, údržby, investic, financování, apod.)

  • Pro efektivní průchod hrou a zajištení konkurenčního prostředí je vhodné vytvářet minimálně 3 maximálně 6 týmů, které mohou obsahovat minimálně 1 až 3 účastníky (hráče). Kurz je tedy vhodný pro skupiny od 3 do 18 účastníků maximálně.

KONTAKT

Ing. Jan Lhota, Ph.D. (jan.lhota (zavináč) cvut.cz)

(22 435) 5796