[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Lidé

Zaměstnanci ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
(Frantisek.Freiberg (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 8779
(22 435) 5799
B-240 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
(Michal.Kavan (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5795B-236 (Karlovo náměstí)
Ing. Ladislav Vaniš
(Ladislav.Vanis (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5783B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.
(Vladimir.Brdek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7620B-316 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Žemlička
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7621B-316 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
(Theodor.Beran (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7630B-238 (Karlovo náměstí)
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
(Barbora.Stieberova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7631
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
(Miroslav.Zilka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7615
Jan Jelínek
(Jan.Jelinek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5792B-134 (Karlovo náměstí)
Ing. Josef Košťálek, Ph.D.
(Josef.Kostalek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5784B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Scholz
(Pavel.Scholz (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5797A-505 (Karlovo náměstí)
Ing. Olga Heralová, MBA
(Olga.Heralova (zavináč) fs.cvut.cz)
Blanka Marzuki
(Blanka.Marzuki (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5798B-239 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA
(Vladimir.Zacek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5794B-235 (Karlovo náměstí)
Ing. Patrik Budský
(Patrik.Budsky (zavináč) cvut.cz)

Doktorandi ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
Bc. Raduan Al-Kheir, MSc.
(Raduan.Al-Kheir (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Patrik Budský
(Patrik.Budsky (zavináč) cvut.cz)
Ing. Adam Hurta
(Adam.Hurta (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Bc. Radek Jirků
(jirkura1 (zavináč) cvut.cz)
Ing. Martin Kyncl
(Martin.Kyncl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604B1-117 (Dejvice)
Ing. Jan Lhota
(Jan.Lhota (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Martin Li
(Martin.Li (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Milan Richter
(Milan.Richter (zavináč) fs.cvut.cz)
Mgr. Alexey Ryzhkov
(Alexey.Ryzhkov (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Vojtěch Štěch, MSc.
(Vojtech.Stech (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Kryštof Šulc
(Krystof.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2367
Ing. Daniel Trnka
(Daniel.Trnka (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. David Weisl
(David.Weisl (zavináč) fs.cvut.cz)