[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Lidé

Zaměstnanci ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
(Theodor.Beran (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7630B-238 (KN)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.
(Vladimir.Brdek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7620B-316 (KN)
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
(Frantisek.Freiberg (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5799
(22 435) 8779
B-240 (KN)
Ing. Olga Heralová, MBA
(Olga.Heralova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
(Dagmar.Charvatova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5791B-133 (KN)
Jan Jelínek
(Jan.Jelinek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5792B-134 (KN)
doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
(Michal.Kavan (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5795B-236 (KN)
Ing. Josef Košťálek
(Josef.Kostalek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5784B-131 (KN)
Blanka Marzuki
(Blanka.Marzuki (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5798B-239 (KN)
Ing. Libor Rejf, CSc.
(Libor.Rejf (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5783B-131 (KN)
Ing. Pavel Scholz
(Pavel.Scholz (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5797A-505 (KN)
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
(Barbora.Stieberova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7631A-506 (KN)
Ing. Ladislav Vaniš
(Ladislav.Vanis (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5783B-131 (KN)
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
(Ondrej.Vojacek (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA
(Vladimir.Zacek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5794B-235 (KN)
Ing. Petr Žemlička
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7621B-316 (KN)
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
(Miroslav.Zilka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7615A-506 (KN)

Doktorandi ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
Ing. Roman Dvořák
(Roman.Dvorak (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Jiří Horčička
(Jiri.Horcicka (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Adam Hurta
(Adam.Hurta (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Martin Kyncl
(Martin.Kyncl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604B1-117 (Dejvice)
Ing. Jan Lhota
(Jan.Lhota (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Martin Li
(Martin.Li (zavináč) fs.cvut.cz)
PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA
(Petr.Masin (zavináč) fs.cvut.cz)
522 (Kolejní 2637/2a)
Ing. Pavel Scholz
(Pavel.Scholz (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5797A-505 (KN)
Pavla Šrůtová
(Pavla.Srutova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Kryštof Šulc
(Krystof.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2367B3-210 (Zikova 4)