[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Jan Lhota

Ing. Jan Lhota, Ph.D.

jan.lhota (zavináč) cvut.cz

(22 435) 5796

místnost: B-237, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SVK 27/24/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. (2024)
 • SVK 25/23/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. (2023)
 • SVK 25/22/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. (2022)
 • SVK 22/21/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. (2021)
 • SGS17/178/OHK2/3T/12  
  Moderní nástroje řízení nákladů – Lhota, J. (2017-2019)

Článek v periodiku

2019

 • Risk management with a financial impact – Dobrovolschi, O. - Lhota, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 418-428. ISSN 2350-0530.
 • Characteristics of functional indicators of engineering projects – Lhota, J. - Beran, T., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 312-325. ISSN 2350-0530.

2018

 • Modern cost management approach for development projects – Lhota, J., International Journal for Innovation Education and Research. 2018, 2018(09), 104-108. ISSN 2411-2933.

2017

 • PROBLEMATIKA VYKAZOVÁNÍ ZISKU A CAPEX – Findová, Š. - Lhota, J., Grant Journal. 2017, 6(2), 25-28. ISSN 1805-0638.

Stať ve sborníku

2024

 • Tools to support managerial decision - building competencies in data driven decision making in manufacturing SMEs – Žilka, M. - Kalender, Z. - Lhota, J. - Kalina, V., - Pinto, R., In: 5th International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM 2023). Amsterdam: Elsevier B.V., 2024. p. 416-425. vol. 232. ISSN 1877-0509.

2023

 • Využití low-code nástrojů pro urychlení podnikových procesů – Hlinák, V. - Kalina, V., - Lhota, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 21-32. ISBN 978-80-01-07243-1.

2021

 • Současné bariéry v použití nástrojů business intelligence pro malé a střední podniky – Kalina, V. - Lhota, J., - Weisser, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 102-116. ISBN 978-80-01-06913-4.

2019

 • Experience Curve and AB Costing (+ Target Costing) – Lhota, J. - Ryzhkov, A., In: Asia-Pacific Conference on Education, Social Studies and Psychology. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA), 2019. vol. 5. ISBN 978-986-5654-08-5.
 • Modern Planning Tools – Ryzhkov, A. - Lhota, J., - Dobrovolschi, O., In: Proceedings of IAC 2019 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2019. p. 92-98. vol. 1. ISBN 978-80-88203-10-0.

2018

 • Moderní metody plánování nákladů při vývoji produktu – Lhota, J., In: Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 72-79. 19. ISBN 978-80-261-0802-3.
 • Product cost planning in pre-production stages – Lhota, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • VÝZKUM A VÝVOJ V OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN – Lhota, J. - Hora, M., - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 43-52. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.
 • ZNALOSTNÍ MANAGEMENT V ENGINEERINGU – Lhota, J. - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • NÁVRH, SIMULACE A OPTIMALIZACE ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM SOFTWARU ROBOTEXPERT – Scholz, P. - Lhota, J., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016, pp. 1852-1856. ISBN 978-80-87952-17-7.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2024

 • Teorie a praxe vnitropodnikového řízení – Beran, T. - Findová, Š. - Lhota, J., - Kalina, V., Praha: CTU. Publishing House, 2024.

Sborník

2023

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace – Kalina, V. ed. - Lhota, J. ed., Brno, 2023-10-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07243-1.

2022

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků – Kalina, V. ed. - Lhota, J. ed., Plzeň, 2022-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07054-3.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.

2022

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2022 – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Lopot, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2021 – Scholz, P. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Lhota, J. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Lopot, F. org. - Freiberg, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2021.