[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Miroslav.Zilka (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní

(22 435) 7615

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., 2018
 • Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate – Vojáček, O. - Sobotka, L. - Macháč, J., - Žilka, M., 2018

2017

 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., 2017
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., 2017

2016

 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., 2016

2014

 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., 2014
 • Methodology for Selecting the Appropriate Maintenance Strategy for Production Machines – Žilka, M., 2014

2013

 • Strategy of maintenance system in industrial company – Žilka, M., 2013

2012

 • SURVEY OF THE MAINTENANCE MANAGEMENT LEVEL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CZECH REPUBLIC – Žilka, M., 2012

Stať ve sborníku

2015

 • Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F., - Hošek, J., 2015

2014

 • Comparative LCA study on photocatalytic coating and air purifier – Tichá, M. - Freiberg, F. - Žilka, M., - Stieberová, B., 2014

2013

 • Strategy of maintenance system in industrial enterprise – Žilka, M., 2013

2012

 • ÚROVEŇ MANAGEMENTU ÚDRŽBY V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH V ČR – Žilka, M., 2012
 • ROZVOJ NÁSTROJŮ A METOD K PODPOŘE ŘÍZENÍ CELOŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU – Gruia, G. - Michálek, D. - Žilka, M., - Vogl, J., 2012
 • SURVEY OF THE MAINTENANCE MANAGEMENT LEVEL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CZECH REPUBLIC – Žilka, M., 2012

2011

 • Průzkum úrovně řízení životního cyklu produktu v průmyslových podnicích – Freiberg, F. - Žilka, M. - Michálek, D., - Nemec, M., 2011
 • SURVEY REGARDING THE LEVEL OF PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT IN MANUFACTURING COMPANIES – Freiberg, F. - Michálek, D. - Nemec, M. - Žilka, M., - Gruia, G.G.C., 2011

2010

 • Vzdělávací technologie kurzu podnikatelství pro techniky – Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., 2010
 • ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., 2010
 • Management životního cyklu výrobku - užití a hlavní problémy aplikace ve strojírenství v ČR – Michálek, D. - Nemec, M., - Žilka, M., 2010
 • Využití LMS prostředí Moodle pro kurz Podnikatelství pro techniky – Freiberg, F. - Nemec, M. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., 2010

2009

 • PŘÍPRAVA KURZU "PODNIKATELSTVÍ" – Peterka, T. - Žilka, M., - Stieberová, B., 2009
 • Jak vyvíjet produkty s respektováním přání zákazníků – Stieberová, B. - Peterka, T., - Žilka, M., 2009
 • Innovative Course "Entrepreneurship for Technicians" – Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., 2009
 • Pedagogical Project "Fundamentals of entrepreneurship" – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., 2009

2008

 • Controllingové systémy pro správu podnikových hmotných prostředků – Žilka, M., 2008
 • Počítačová podpora výuky integrace technicko-manažerskoekonomických oblastí – Peterka, T. - Plachý, M. - Rejf, L. - Stieberová, B. - Šmíd, O. - Vaniš, L. - Zralý, M., - Žilka, M., 2008
 • Aplikace plánovacího modelu NFP při ilustraci dopadů změn finančních a nefinančních faktorů na roční podnikový plán – Žilka, M., 2008
 • Cooperation of University and Secondary School Teachers – Stieberová, B. - Žilka, M., 2008

2007

 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Peterka, T. - Kusý, P. - Stieberová, B., - Žilka, M., 2007
 • Planning Model-NF and its Integrative Features – Zralý, M. - Žilka, M., 2007
 • Struktura, dílčí části a možnosti využití plánovacího modelu NF – Žilka, M., 2007
 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Žilka, M., 2007
 • Spolupráce učitelů vysokých a středních škol – Žilka, M. - Stieberová, B., 2007
 • Plánovací model NF a možnosti jeho využití – Žilka, M., 2007
 • NF Model – Žilka, M., 2007
 • The Attractiveness Study of Selected Industrial Sectors – Kusý, P. - Žilka, M., 2007

2006

 • Systémy pro správu podnikových hmotných prostředků – Žilka, M., 2006

Software

2014

 • Model MAM – Žilka, M., 2014

2008

 • Model-NF – Zralý, M. - Žilka, M., 2008

Zpráva

2015

 • DV#5 (2015-1) – Výsledky analýzy nastavení řezných podmínek a způsobů chlazení řezného procesu – Vyroubal, J. - Kolář, M. - Zeman, P. - Smolík, J. - Žilka, M. - Tichá, M. - Kozlok, T. - Zbožínek, R. - Mindl, J. - Sobola, J. - Marek, J., - Frkal, V., 2015

2014

 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., 2014

2013

 • DV#5 (2013-1) Znalostní báze pro provádění analýz životního cyklu (LCA) – Holkup, T. - Machyl, J. - Mašek, P. - Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Rybín, J. - Smolík, J. - Weinzettel, J. - Kudláček, I. - Žilka, M., - Tichá, M., 2013

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2014

 • Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení – Zralý, M. - Stieberová, B. - Žáček, V., - Žilka, M., 2014

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., 2018