[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Témata spolupráce

Ústav řízení a ekonomiky podniku má zájem podílet se na řešení projektů a vzdělávání v následujících tematických oblastech.

A. Výběr rámcových témat pro podnikové projekty a poradenství

 • Projekty racionalizace systému řízení
 • Návrhy informačních systémů a manažerských nástrojů k podpoře řízení
 • Komplexní nákladové analýzy a kalkulace podnikových procesů a produktů
 • Technicko-ekonomické studie proveditelnosti investičních projektů
 • Rozbory ekonomické efektivnosti technologických a produktových inovací
 • Tržní a marketingové analýzy
 • Analýzy, optimalizace a navrhování výrobních procesů a systémů se softwarovou podporou
 • Projekty zaměřené na analýzu a optimalizaci ergonomie pracovišť
 • Simulace a verifikace výrobních procesů
 • Projektové řízení zakázek
 • Strategické řízení, strategie diverzifikace, tržní strategie
 • Strategické a marketingové řízení podniku
 • Analýza a tvorba obchodních a finančních plánů

B. Výběr rámcových témat pro vzdělávací kurzy

 • Právní minimum podnikového manažera
 • Základy podnikové personalistiky
 • Řízení výroby, výrobní a provozní strategie
 • Strojírenská ergonomie
 • Strategické a marketingové řízení firmy
 • Nástroje a metody finančního řízení
 • Analýzy finanční výkonnosti podniku
 • Základy ekonomického řízení podniku
 • Systémy pro řízení a kontrolu nákladů
 • Techniky a nástroje projektové řízení
Doplňující informace ohledně spolupráce osobně: Ing. Jan Lhota, Ph.D. a Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.