[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Vybavení

album/Album_Model_Album/35/DSC_9195.jpgÚstav řízení a ekonomiky podniku disponuje softwarovým vybavením pro tvorbu LCA analýz, pro modelování výrobních a logistických systémů a procesů, pro hodnocení finanční a nefinanční situace společností. Dále ústav navrhl různé počítačové modely na platformě MS Excel jako podporu pro manažerské rozhodování. Ústav má k dispozici počítačovou učebnu a laboratoř pro ekonomické rozhodování.