[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

František Freiberg

prof. Ing. František Freiberg, CSc.

frantisek.freiberg (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 5779

místnost: B-238, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TL01000502  
  Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce – Freiberg, F. (2018-2021)
 • TL01000127  
  Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu – Freiberg, F. (2018-2020)
 •  
  Dofinancování projektu 7. RP č. 280983 – Freiberg, F. (2012-2016)
 • 518586  
  Work Based Learning as Integrated Curriculum – Freiberg, F. (2011-2013)
 • CZ.2.17/3.1.00/31221  
  Podpora podnikatelství studentů Fakulty strojní, ČVUT v Praze – Freiberg, F. (2008-2010)
 • 7E12084  
  Udržitelná hydrotermální výroba nanomateriálů – Freiberg, F. (2012-2016)
 • 7E12084  
  Udržitelná hydrotermální výroba nanomateriálů – Freiberg, F. (2012-2016)
 • MSM6840770006  
  Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. (Návrh na pokračování VZ MSM 210000006). – Freiberg, F. (2005-2011)
 • CME-03026-97  
  Rozvoj marketingové strategie na českých univerzitách – Freiberg, F. (1998-2000)

Článek v periodiku

2022

 • Impact of the splitting of the German–Austrian electricity bidding zone on investment in a grid-scale battery energy storage system deployed for price arbitrage with gray and green power in Austrian and German day-ahead power markets – Hurta, A. - Žilka, M., - Freiberg, F., Energy Reports. 2022, 8 12045-12062. ISSN 2352-4847.

2021

 • Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku – Drbohlav, D. - Budský, P. - Čermáková, D. - Lupták, M. - Janská, E. - Čermák, Z. - Dzúrová, D. - Valenta, L. - Weisser, P. - Žilka, M., - Freiberg, F., FÓRUM sociální politiky. 2021, 2021(1), 14-19. ISSN 1802-5854.

2019

 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), 20-25. ISSN 2571-1040.

2017

 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), 1536-1547. ISSN 1463-9262.
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), 2493-2500. ISSN 2168-0485.

2016

 • Sequence of Production Orders Optimisation, its Benefits and Implications – Scholz, P. - Freiberg, F., - Košťálek, J., Grant Journal. 2016, 05(02), 66-71. ISSN 1805-0638.
 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3), 478-485. ISSN 1551-3777.

2015

 • Economic Evaluation of Preparation and Building Stage of Additive Manufacturing Process – Scholz, P. - Freiberg, F., Grant Journal. 2015, 4(2), 122-127. ISSN 1805-0638.
 • Evaluation of Investment in Modern Manufacturing Equipment Using Discrete Event Simulation – Freiberg, F. - Scholz, P., Procedia Economics and Finance. 2015, 34 217-224. ISSN 2212-5671.

2014

 • Analýza LCC a její aplikace – Vlachý, J. - Freiberg, F., Manažment podnikov. 2014, 4(3), 167-174. ISSN 1338-4104.
 • Deriving an Economic Model for the Production of New Materials – Vlachý, J. - Freiberg, F., Applied Mechanics and Materials. 2014, 11(718), 3-8. ISSN 1662-7482.
 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., Applied Mechanics and Materials. 2014,(718), 56-61. ISSN 1662-7482.

2012

 • Kvalita řízení na vysokých školách v České republice – Freiberg, F. - Stieberová, B., AULA. 2012, XX(2), 100-116. ISSN 1210-6658.

2011

 • Product Life Cycle Cost Management – Freiberg, F. - Sujová, E. Sujová, Acta Facultatis Technical Zvolen. 2011, 16(1), 35-43. ISSN 1336-4472.

2009

 • Řízení nákladů životního cyklu výrobku – Freiberg, F., ACTA Mechanica Slovaca. 2009, 14(2), 7-10. ISSN 1335-2393.

2004

 • Komplexní analýza průmyslových podniků – Macík, K. - Freiberg, F., - Bauer, J., MM. Průmyslové spektrum. 2004, 8(9), 18-19. ISSN 1212-2572.
 • Hodnocení výkonnosti výzkumných a vývojových projektů – Freiberg, F., MM. Průmyslové spektrum. 2004, 8(5), 94-95. ISSN 1212-2572.

2003

 • Hodnocení strategických investic – Freiberg, F., MM. Průmyslové spektrum. 2003, 7(11), 58-59. ISSN 1212-2572.

2000

 • Marketing vysokých škol – Macík, K. - Freiberg, F., Aula. 2000, 8(2), 6-9. ISSN 1210-6658.
 • Metoda řízení (cílových) nákladů – Freiberg, F. - Macík, K., - Zralý, M., Moderní řízení. 2000, 35(10), 32-37. ISSN 0026-8720.

1999

 • Ekonomické aspekty fúzí – Freiberg, F., Ekonomický a právní poradce podnikatele. 1999,(6-7), 123-131. ISSN 1211-4243.

1998

 • Financování strojírenských podniků – Freiberg, F., Technik. 1998, 6(6), 10. ISSN 1210-616X.
 • Sepětí cenové tvorby s náklady – Freiberg, F., Ekonomický a právní poradce podnikatele. 1998,(1), 125-129. ISSN 1211-4243.

1997

 • Analýza bilancí cash-flow – Freiberg, F., Kredit. 1997, 14-18. ISSN 1211-6394.
 • Cash-flow: nástroj finančního plánování – Freiberg, F., Finanční poradce podnikatele. 1997, 75-79.
 • Finanční plánování: vazby na oblast provozních činností – Freiberg, F., Finanční poradce podnikatele. 1997, 62-76.
 • Cash-flow: nástroj řízení likvidity firmy – Freiberg, F., Finanční poradce podnikatele. 1997, 15-25.

1996

 • Zásoby - důležitý objekt finančního controllingu – Freiberg, F., Finanční analýza. 1996, 41-43.
 • Monitorování pohledávek – Freiberg, F., Finanční analýza. 1996, 34-35.
 • Úvahy k analýze pracovního kapitálu – Freiberg, F., Finanční analýza. 1996, 8-10.

1993

 • Lohnentwicklung in der CP – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.
 • Aktienhandel – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.
 • Die Pleitwelle komt – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.
 • Prager Börse – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.
 • Investitionsregion Egerland – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.
 • Nächste Abwertung in Sicht – Freiberg, F., Ost Invest. 1993, 1-658.

Stať ve sborníku

2016

 • CLOUD COMPUTING – Scholz, P. - Freiberg, F., In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku, 2016. pp. 59-74. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

2015

 • ECONOMIC EVALUATION OF PREPARATION AND BUILDING STAGE OF ADDITIVE MANUFACTRURING PROCESS – Scholz, P. - Freiberg, F., In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, pp. 2093-2103. ISBN 978-80-87952-12-2. Available from: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2015.pdf
 • Spolupráce VŠ a podniků při tvorbě a realizaci studijních programů – Freiberg, F. - Stieberová, B., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků - Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, pp. 14-21. České vysoké učení technické v Praze. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-05802-2. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/cvut_fs_urep_sbornik_konference_brno_2015.pdf
 • Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F., - Hošek, J., In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 701-706. ISBN 978-80-87294-53-6.

2014

 • Comparative LCA study on photocatalytic coating and air purifier – Tichá, M. - Freiberg, F. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: SETAC 20th LCA Case Study Symposium. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2014. pp. 48. ISSN 2310-3191.
 • Role of Restructuring in Crisis Development – Scholz, P. - Freiberg, F., In: Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014, pp. 26-33. ISBN 978-80-245-2027-8. Available from: http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/cnb-2014/sbornik-2014-final.pdf

2013

 • HODNOTOVÝ POTENCIÁL MODERNÍCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ – Freiberg, F., In: 14. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 12-16. ISBN 978-80-01-05353-9.

2012

 • Relevantní předpoklady konkurenceschopné strategie udržitelnosti – Freiberg, F., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 22-29. ISBN 978-80-01-05105-4.

2011

 • Průzkum úrovně řízení životního cyklu produktu v průmyslových podnicích – Freiberg, F. - Žilka, M. - Michálek, D., - Nemec, M., In: IV. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2011, pp. 881-887. ISBN 978-80-7248-711-0.
 • SURVEY REGARDING THE LEVEL OF PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT IN MANUFACTURING COMPANIES – Freiberg, F. - Michálek, D. - Nemec, M. - Žilka, M., - Gruia, G.G.C., In: Exit from the crisis and revival of sustainable growth. Targu Jiu: University of Targu Jiu, 2011, pp. 958-967. ISSN 2248-0889.
 • Charakteristika významu přímých zahraničních investic a jejich realizace v ČLR – Freiberg, F., In: Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 12-16. ISBN 978-80-01-04891-7.
 • Process and Benefits of Product Life Cycle Cost Management – Freiberg, F., In: FINANCE A VÝKONNOST FIREM VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. p. 96-107. ISBN 978-80-7454-020-2.

2010

 • ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Brussels: SEFI, 2010, pp. 293-302. ISBN 978-2-87352-003-8.
 • Řízení nákladů životního cyklu výrobku – Freiberg, F., In: Modelong and Simulation 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 88-94. ISBN 978-83-7493-341-4.
 • Vybrané přístupy a nástroje k řešení krizového vývoje podniku – Freiberg, F., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 6-11. ISBN 978-80-01-04604-3.
 • Využití LMS prostředí Moodle pro kurz Podnikatelství pro techniky – Freiberg, F. - Nemec, M. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, pp. 40. ISBN 978-80-7435-043-6.

2009

 • Koncepce nákladů životního cyklu výrobku – Freiberg, F., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 31-38. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Pedagogical Project "Fundamentals of entrepreneurship" – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 476-477. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Řízení nákladu životního cyklu produktu – Freiberg, F., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 19-25. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Management of Sustainable Development – Freiberg, F., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 684-685. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Stieberová, B., - Šmífdová, M.Š., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, pp. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • Řízení udržitelného rozvoje – Freiberg, F., In: Trendy v systémoch riadenia podnikov. Košice: TU Košice, 2007, pp. 18-21. ISBN 978-80-8073-886-0.
 • Management udržitelnéhjo rozvoje – Freiberg, F., In: Teorie a praxe inovací v podnikovém přízení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 28-35. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Hodnota udržitelného rozvoje – Freiberg, F., In: MOMAN 07. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 57-66. ISBN 80-86596-87-7.
 • Ecomonic Aspect of Sustainability Development – Freiberg, F., In: Research in the Area of Economics and Company Management. Brno: VUT v Brně, 2007, pp. 15-19. ISBN 978-80-214-3482-0.
 • Sustainability Value Management – Freiberg, F., In: Trendy v systémoch riadenia podnikov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 18-22. ISBN 978-80-8073-886-0.
 • Management udržitelného rozvoje – Freiberg, F., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 28-35. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. p. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • The Role of Industry in Curricula Design at Czech Technical University – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Joining Forces In Engineering Education Towards Excellence. Miskolc: University of Miskolc, 2007. pp. 303-304. ISBN 978-963-661-772-1.
 • Curriculum Development with the Involvement of Industry – Košetická, B. - Freiberg, F., - Šmídová, M.Š., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 38-39. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Koncepce nákladů životního cyklu – Freiberg, F., In: Trendy v systémoch riadenia podniku. Košice: TU Košice, 2006. p. 10-13.
 • Hodnotové aspekty a sanační řešení podnikové krize – Freiberg, F., In: Řízení výkonnosti a prosperity podniku. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2006, pp. 15-19. ISBN 80-01-03538-7.

2005

 • Úvod k 6. mezinárodní konferenci "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků" – Freiberg, F., In: Manažerské nástroje v řízení podniku a jejch integrační role. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. p. 6-7. ISBN 80-01-03330-9.
 • Relevant Interrelationships in Process of Investment Decision-Making – Freiberg, F., In: Actual Theory and Practice in Company Management. Praha: ČVUT v Praze, 2005, pp. 72-77. ISBN 80-01-03285-X.

2004

 • Hodnocení výkonnosti podnikového výzkumu a vývoje – Freiberg, F., In: Sborník z 5. mezinárodní konference Integrovné inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2004, pp. 22-27. ISBN 80-01-03013-X.
 • Nástroje finančního řízení organizací celoživotního vzdělávání – Freiberg, F. - Zralý, M., In: III. národní konference Distanční vzdělávání v České Republice - Sborník přispěvků. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2004, pp. 76-80.
 • Hodnocení výkonnosti, výzkumu a vývoje – Freiberg, F., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 201-203. ISBN 80-01-03105-5.
 • Marketing a management ve strojírenství - shrnutí výzkumu a výsledků sekce 7 – Dolanský, V. - Freiberg, F. - Macík, K. - Zahradník, J., - Zralý, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 195-197. ISBN 80-01-03105-5.
 • Rozpočty organizací celoživotního vzdělávání – Freiberg, F. - Zralý, M., In: Proceedings from 4th Conference of ESREA - Between Old and New Worlds of Adult Learning. Wroclaw: European Society for Research on Education of Adults, 2004, pp. 49-62.
 • Evaluation of Investments in Advanced Manufacturing Technology – Freiberg, F., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1122-1123. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Hodnocení strategických investic – Freiberg, F., In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, Chemicko-technologická fakulta, 2003, pp. 73-76. ISBN 80-7194-623-0.
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003.
 • Měření efektivnosti výzkumných a vývojových projektů – Freiberg, F., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 123-126. ISBN 80-01-02866-6.
 • Hodnocení strategických investic – Freiberg, F., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, pp. 21-26. ISBN 80-01-02759-7.
 • Managerial Support of the Product Development Process – Freiberg, F., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1176-1177. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • Product Development Process Support through Quality Function Deployment Method – Freiberg, F., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 15-19. ISBN 80-01-02559-4.
 • Quality Function Deployment Method - Instrument for Integrating Market Demands into the Product Development Process – Freiberg, F., In: Mitip 2002. Genoa: DIP - University of Genoa, 2002. p. 117-120. ISBN 88-7545-941-X.
 • The Influence of Product Utility on Cost Determination of Product Elements – Macík, K. - Freiberg, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1188-1189. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Financial Analysis on the Basis of Cash-Flow Statemens – Freiberg, F., In: Financial Management of the Enterprise. Ostrava: VŠB-TUO, 2001, pp. 24-27. ISBN 80-7078-889-5.
 • Costing In New Product Development Process – Freiberg, F., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 89. ISBN 80-02-01438-3.
 • Costing in New Product Development Process – Freiberg, F., In: Marketing Oriented Research and Development of Products. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2001, pp. 30-37. ISBN 80-01-02396-6.
 • Costing in New Product Development Proces – Freiberg, F. - Macík, K., In: MITIP 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001, pp. 55-58. ISBN 80-7082-769-6.
 • Cost Modelling of a Product – Freiberg, F. - Macík, K., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1082-1083. ISBN 80-01-02335-4.
 • Cost Models for Technical Processes – Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F., - Macík, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1054-1055. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Communication and Promotion of the Higher Educational Institution – Freiberg, F., In: Marketing of Higher Education Institution. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 77-81. ISBN 80-01-02224-2.
 • Public Relations, Image and Position of Higher Educational Institution – Freiberg, F., In: Marketing of Higher Education Institution. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 70-76. ISBN 80-01-02224-2.
 • Marketing of Outreach Programmes – Freiberg, F., In: Marketing of Higher Education Institution. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 49-60. ISBN 80-01-02224-2.
 • Market and Economic Product Valuation as a Part of Research Program "Current Engineering" – Freiberg, F., In: Education and Research in the Branch Economic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 251-255. ISBN 80-7194-301-0.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Integration of Technical, Market and Economic Aspects in Product Development – Freiberg, F. - Macík, K., - Zralý, M., In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000, pp. 75-79. ISBN 80-01-02248-X.
 • Costing as the Integration Part of the New Product Development Process – Freiberg, F. - Zralý, M., In: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: PC-DIR, 2000, pp. 231-240. ISBN 80-214-1683-1.
 • Target Cost of a Machinery Product – Macík, K. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 683. ISBN 80-01-02229-3.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Freiberg, F. - Zralý, M. - Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Řezníček, J., - Řezníčková, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Costing in New Product Development Process – Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F. - Macík, K., - Maxa, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 665. ISBN 80-01-02229-3.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Marketing University Outreach Programs – Freiberg, F., In: Marketing at Universities. Praha: ČVUT FS, CSVŠ, 2000, pp. 34-40. ISBN 80-01-02163-7.

1999

 • Mergers as a Part of Development Strategy of Corporations – Freiberg, F., In: Business and Economic Development in Central and Easatern Europe - proceedings of the International conference. Torun: Nicolas Copernicus University of Torun, 1999, pp. 27-35. ISBN 83-231-1107-3.

1998

 • Future Value as the Method of Integration of Investment Criteria Evaluation and Financial Plan – Freiberg, F., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1095-1096.
 • Proces of Recovering in the Czech Republik – Freiberg, F., In: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 193-202. ISBN 80-214-1202-X.
 • Ukazatele controllingu – Freiberg, F., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 71-81.

1996

 • Řízení krátkodobé až střednědobé likvidity podniku – Freiberg, F., In: Zaveďte controlling úspěšně do Vašeho podniku. Praha: Institute for International Research, 1996, pp. 1-214.
 • Commercial Relations of the Central and East European Countries with German Business Organization – Freiberg, F. - Macík, K., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1113-1114.

1995

 • Recovering Financing in Czech Rebublic – Freiberg, F., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 911-912.

1994

 • Beschaffung aus Mittel und Osteuropa – Freiberg, F., In: Marketing im Handel - Beiträge zur 3. Marketingswoche Linz 94. Linz: Univesitätsverlag Rudolf Trauner Linz, 1994, pp. 22-28.

Software

2013

 • Hodnocení charakteristických technických vlastností výrobků – Freiberg, F. - Šebo, D.Š.., [Software] 2013.

Zpráva

2021

 • Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce - Souhrnná výzkumná zpráva – Mlezivová, I. - Bátrlová, K. - Svobodová, L. - Štěpánek, M. - Vinopal, J. - Červenka, J. - Čadová, N. - Hanzlová, R. - Freiberg, F. - Beran, T. - Charvátová, D., - Vaniš, L., [Research Report] 2021.

2020

 • Návrh procesu získávání a integrace pracovníků z Ukrajiny – Freiberg, F. - Žilka, M. - Valenta, L. - Michalec, V. - Budský, P. - Drbohlav, D. - Dzúrová, D. - Čermák, Z. - Janská, E. - Čermáková, D. - Lupták, M., - Pavelková, L., [Research Report] 2020.
 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

2019

 • Strategická studie vývoje trhu žáruvzdorných produktů – Scholz, P. - Freiberg, F., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2019.

2013

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea_2. část – Zelenka, A. - Beránek, L., - Freiberg, F., [Research Report] 2013. Report no. VZP - 12134_2/2013.

2012

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea – Zelenka, A. - Freiberg, F. - Voženílek, P. - Beránek, L. - Bradna, J., - Volf, L., [Research Report] 2012. Report no. VZP - 12134_3/2012.

1999

 • Programové dokumenty pro akční program průmyslové politiky MPO ČR – Toušek, D. - Dvořák, F. - Bek, J. - Freiberg, F., - Zahradník, J., [Research Report] Praha: UTRIN, 1999. Report no. 99/5110/909.
 • Sektorový operační program, nehmotné faktory, konkurenceschopnost – Toušek, D. - Dvořák, F. - Včelová, K. - Freiberg, F., - Zahradník, J., [Research Report] Praha: Agentura pro hospodářskou soudržnost a zaměstnanost, 1999. Report no. 99/6130/914.

1997

 • K situaci financování průmyslových podniků v České republice na konci transformačního procesu – Freiberg, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1995

 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Privatisierung und Kapitalmarkt in der CR – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Řízení finanční rovnováhy firmy – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Umíte řídit toky peněz ve svém podniku? – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Finanční analýza a cash-flow – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Beschaffung aus Mittel und Osteuropa – Freiberg, F. - Macík, K., [Research Report] 1995.

1994

 • Finanční a ekonomické rozhodování – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Bilancování – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Finanční plánování – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Finanční analýza – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Probleme und Perspektiven der tschechischen Wirtschaft – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Recovering Financing in Czech Republik – Freiberg, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s – Macík, K. - Freiberg, F., - Zralý, M., [Technical Report] 1993.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Financial Management Techniques for Continuing Education Organisations – Freiberg, F., Praha: Tercie Praha, s.r.o., 2004.

2003

 • Ekonomika podniku – Zralý, M. - Freiberg, F., Praha: ČVUT v Praze, 2003. ISBN 80-01-02812-7.

1999

 • Akciová společnost a její organizační a finanční řízení – Janák, A. - Holá, V. - Freiberg, F., - Bauer, J., Praha: Verlag Dashöfer, 1999. ISBN 80-901859-6-7.

1997

 • Cash-flow: řízení likvidity podniku – Freiberg, F., Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-37-9.

1996

 • Finanční controlling: koncepce finanční stability firmy – Freiberg, F., Bratislava: Elita, 1996. ISBN 80-8044-020-4.
 • Finanční controlling: koncepce finanční stability firmy – Freiberg, F., Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-03-4.

1994

 • Finanční teorie a financování – Freiberg, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994. ISBN 80-01-01101-1.
 • Cash - flow: řízení likvidity podniku – Freiberg, F., Praha: Management Press, Profit, 1994. ISBN 80-85603-52-7.

Kapitola v knize

2008

 • Die Entwicklung des tschechistech Kapitalmarkts – Freiberg, F., In: Finanzmanagement Aktuell. Wien: Linde Verlag, 2008. p. 407-418. ISBN 978-3-7073-1097-9.

1997

 • Finanční a strategické řízení akciové společnosti – Freiberg, F., In: Akciová společnost a její organizační a finanční řízení. Praha: Narex Consult, 1997. p. 1-30. ISBN 80-901859-6-7.

Sborník

2007

 • 7. Mezinárodní konference MOMAN 07 Modern Management – Freiberg, F. ed., Praha, 2007-02-01. Praha: Acta EVIDA, 2007.

2005

 • Trendy v systémech řízení podniků – Freiberg, F. ed., Herĺany, 2005-11-09/2005-11-10. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2005. ISBN 80-8073-659-6.

2000

 • Marketing of Higher Education Institution – Freiberg, F. ed., Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02224-2.
 • Marketing at Universities – Freiberg, F. ed. - Freibergová, Z. ed., Praha, 2000-03-16/2000-03-17. Praha: ČVUT FS, CSVŠ, 2000. ISBN 80-01-02163-7.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.

2022

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2022 – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Lopot, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2021 – Scholz, P. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Lhota, J. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Lopot, F. org. - Freiberg, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2021.

2020

 • Proces řízené migrace a cesty k jeho zefektivnění – Drbohlav, D. org. - Dzúrová, D. org. - Janská, E. org. - Čermák, Z. org. - Lupták, M. org. - Čermáková, D. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Freiberg, F. org. - Valenta, L. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2020.
 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2019

 • Migrace jako nástroj pro řešení nedostatku pracovních sil v českém průmyslu – Freiberg, F. org. - Budský, P. org. - Weisser, P. org. - Žilka, M. org. - Czesaná, V. org. - Matoušková, Z. org. - Klicnar, F. org. - Janíčko, M. org. - Drbohlav, D. org., - Čermák, Z. org., [Workshop Hosting] 2019.

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2018.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2005

 • Hodnocení strategických investic – Freiberg, F., [Invited unpublished scientific lecture] Košice: Technická univerzita Košice. 2005-10-15.

2000

 • Marketing University Outreach Programs – Freiberg, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FS CSVŠ. 2000-03-16.

1999

 • Privatisierung in der Tschechischen Republic – Freiberg, F., [Invited unpublished scientific lecture] Linz: J. K. Universität Linz. 1999-12-15.

1998

 • Finanzumgebung der Unternahmerischen Tatigkeit in der Tschechischen Republik – Freiberg, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké učení technické. 1998-05-18.
 • Die Betriebung der Privatisationsvorgange in der Tschechischen Republik – Freiberg, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké učení technické. 1998-05-18.