[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Lenka Švecová

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

lenka.svecova (zavináč) cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TI00UVCR001MT12  
  Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0 – Švecová, L. (2018)
 • UH0835  
  Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0 – Švecová, L. (2019-2021)
 • TI00UVCR001  
  Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2 – Švecová, L. (2017-2018)

Článek v periodiku

2023

 • Evaluation of eHealth assistance in-hospital care for improved quality of life in patients – Potluka, O. - Švecová, L. - Kubát, V. - Lišková-Nedbalová, V. - Nečas, T. - Lhotská, L., - Hejdová, K., Evaluation and Program Planning. 2023, 97 ISSN 0149-7189.

2019

 • The Effects of External Financial Support on the Capacities of Educational Nonprofit Organizations – Potluka, O. - Švecová, L., SUSTAINABILITY. 2019, 11(17), 1-13. ISSN 2071-1050.

2017

 • Řízení výkonnosti akademických pracovníků – Vlachý, J. - Švecová, L., Aula. 2017, 24(2), 39-49. ISSN 1210-6658.

Stať ve sborníku

2020

 • DIGITALIZATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CORONAVIRUS AND CONSUMER BEHAVIOR CHANGE – Švecová, L. - Ostapenko, G., - Veber, J., In: DIGITALIZED ECONOMY, SOCIETY AND INFORMATION MANAGEMENT (IDIMT-2020). Linz: Univesitätsverlag Rudolf Trauner Linz, 2020. p. 187-194. ISBN 978-3-99062-958-1.

2019

 • Circular Economy in the Czech Republic – Švecová, L. - Ostapenko, G., - Veber, J., In: Proceedings of the 2nd International Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2019). Paris: Atlantis Press, 2019. p. 551-554. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. ISSN 2352-5398. ISBN 978-94-6252-758-4.
 • The implementation challenges of zero carbon and zero waste approaches – Švecová, L. - Ostapenko, G. - Veber, J., - Valeeva, Y., In: International Scientific and Technical Conference on Smart Energy Systems (SES-2019). Les Ulis: EDP Sciences, 2019. ISSN 2555-0403. ISBN 9781510897687.
 • Study of selected service providers in the Czech Republic within society 4.0 – Švecová, L. - Veber, J., - Bejček, M., In: IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World - 27th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Universitatsverlag Rudolf Trauner, 2019. p. 99-106. ISBN 978-3-99062-590-3.
 • DOES A DIFFERENCE IN THE MOTIVATION OF VOLUNTEERS AND OTHER PEOPLE EXIST? – Zarubova, L. - Švecová, L., In: Conference Proceedings of the 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2019. p. 1707-1716. ISBN 978-80-87990-18-6.
 • THE SHARING OF DIGITAL CONTENT AS PART OF A SHARING ECONOMY BY CZECH PUPILS – Švecová, L. - Scholleová, H. - Veber, J. - Andres, P., - Šulc, K., In: Conference Proceedings of the 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2019. p. 1528-1536. ISBN 978-80-87990-18-6.
 • IT Sharkie – Modern Approach to Teaching Informatics at Secondary Technical Schools – Šimák, B. - Švecová, L. - Andres, P. - Mynaříková, L. - Červený, I. - Šulc, K. - Svoboda, P., - Dvořáková, Z., In: Proceedings of the 2nd International Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2019). Paris: Atlantis Press, 2019. p. 295-299. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. ISSN 2352-5398. ISBN 978-94-6252-758-4.
 • Agile Methodology and Application of the Vroom-Yetton-Jago Model in Metallurgy – Kavan, M. - Švecová, L., - Šulc, K., In: Metal 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2019. p. 1923-1928. ISBN 978-80-87294-92-5.

2018

 • Novelty digitalization, revolution, transformation RR innovation? – Švecová, L. - Veber, J., In: IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz: Verlag Rudolf Trauner, 2018. p. 435-445. ISBN 978-3-99062-339-8.
 • Zavedení metodologie Lean v servisu letadlových celků – Michalec, V. - Švecová, L., In: Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. p. 90-95. ISBN 978-80-01-06429-0.
 • Approaches to Life-cycle Cost Analysis in Metallurgy – Šulc, K. - Švecová, L., In: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1859-1862. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Is Airbnb an Example of a Sharing Economy? – Švecová, L. - Veber, J., - Krajčík, V., In: Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. p. 1764-1771. ISBN 978-80-87990-14-8.

2017

 • Implementace metody 5S ve společnosti Busch VÝROBA CZ, s.r.o. – Kostelencová, K. - Švecová, L., In: Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 84-89. vol. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
 • The impact of the quality of national education system to the innovation and business environment – Švecová, L., In: Conference proceedings of the International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2017. p. 1663-1673. ISBN 978-80-87990-12-4.
 • IS THE SHARING ECONOMY UNFAIR COMPETITION AND SHOULD IT BE REGULATED? – Švecová, L. - Veber, J., In: 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Universitatsverlag Rudolf Trauner, 2017. p. 55-60. ISBN 978-3-99062-119-6.
 • Is the Sharing Economy Unfair Competition and Should It Be Regulated? – Švecová, L. - Veber, J., In: 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Universitatsverlag Rudolf Trauner, 2017. pp. 55-62. ISBN 978-3-99062-119-6.
 • Methods and Tools of Lean Manufacturing and Their Applicability in Metallurgy – Švecová, L. - Šulc, K., In: Metal 2017 - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2017. p. 2315-2320. ISBN 978-80-87294-73-4.
 • CALCULATION OF THE EXPECTED BENEFITS IN THE FORM OF COST SAVINGS IN INVESTMENT DECISION MAKING AND EVALUATION OF THE INVESTMENT PROJECT – Švecová, L. - Šulc, K., In: Proceedings of the 8th International Scientific Conference. Zlín: Universita Tomáše Bati, 2017. p. 1099-1109. ISBN 978-80-7454-653-2.

2016

 • Innovation Environment and the Quality of National Education System – Švecová, L., In: Schola 2016 - PEDAGOGY AND DIDACTICS IN TECHNICAL EDUCATION. Praha: CTU. Publishing House, 2016. p. 41-46. ISBN 978-80-01-06112-1.

2015

 • Are Decision Trees Suitable Tool for Strategic Decision-making? – Švecová, L. - Kačín, R., In: Proceedings of the 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, pp. 118-124. ISBN 978-80-248-3741-3.

Zpráva

2018

 • Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0 – Švecová, L. - Bejček, M. - Korbel, F. - Diblík, J. - Cholasta, R., - Dubeň, R., [Research Report] Praha 1: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Digitalizace ekonomiky a společnosti. Výhody, rizika, příležitosti – Veber, J. - Švecová, L. - Krajčík, V., - Mašín, P., Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

Sborník

2019

 • Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník – Vlachý, J. ed. - Košťálek, J. ed., - Švecová, L. ed., Praha, 2019-05-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.

2018

 • Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings – Vlachý, J. ed. - Švecová, L. ed., - Šulc, K. ed., Praha, 2018-05-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. ISBN 978-80-01-06429-0.

2017

 • Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa – Vlachý, J. ed. - Savický, N. ed., - Švecová, L. ed., MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 263/2a 160 00 Praha 6, 2017-05-31. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. vol. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.

Specializovaná mapa s odborným obsahem

2020

 • Varianty správního členění území hl. m. Prahy s ohledem na fungování stavebních úřadů – Hainc, J. - Čtyroký, J. - Horáková, Z. - Gardoňová, A. - Hudeček, T. - Švecová, L., - Jiráček, Š., [Specialized Map with Expert Content] 2020.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2018

 • Hustota a ekonomika města – Hudeček, T. - Dlouhý, M. - Hnilička, P. - Švecová, L. - Koucký, R. - Leňo, M. - Boháč, O., - Leňo-Cutáková, L., [Certified Methodology (for RIV)] 2018.