[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Michal Kavan

doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

michal.kavan (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5795

místnost: B-236, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • GAP403/12/1950  
  Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktu a více-faktorová optimalizace produkce – Kavan, M. (2012-2014)

Článek v periodiku

2014

 • A new managerial tool for scenarios in scheduling – Gruia, G. - Kavan, M., Global Economic Observer. 2014, 2(2), 4-13. ISSN 2343-9750.
 • Innovative way of optimizing the manufacturing processes on parallel production lines in SME – Gruia, G. - Kavan, M., ECONOMIA. Seria MANAGEMENT. 2014, 17(2), 238-247. ISSN 2344-4436.
 • An innovative way of improving just in time delivery by using the Quality Scheduling Index – Gruia, G. - Kavan, M., Review of Applied Socio-Economic Research. 2014, 3(1/2014), 35-46. ISSN 2247-6172.

2013

 • An off-line dual maximum resource bin packing model for solving the maintenance problem in the aviation industry – Gruia, G. - Kavan, M., Global Economic Observer. 2013, 1(1), ISSN 2343-9750.
 • Experiments in the Time Structure of Engineering Processes – Kavan, M. - Tichák, J., World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 6(78), 2157-2162. ISSN 2010-376X.
 • An off-line dual maximum resource bin packing model for solving the maintenance problem in the aviation industry – Gruia, G. - Kavan, M., Challenges of the Knowledge Society. 2013, 7(5), ISSN 2068-7796.
 • A Greedy Czech Manufacturing Case – Gruia, G. - Kavan, M., World Academy of Science Engineering and Technology. 2013, 6(78), 2000-2007. ISSN 2010-3778.
 • Economic optimization of the mixing problem – Kavan, M. - Košťálek, J., World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 2013 2144-2149. ISSN 2010-376X.

2007

 • Inovace v podnikovém řízení – Kavan, M., MM. Průmyslové spektrum. 2007, 10(9), 18-19. ISSN 1212-2572.

2005

 • Manažerské nástroje v řízení podniku – Kavan, M., MM. Průmyslové spektrum. 2005, 9(9), 22. ISSN 1212-2572.

2004

 • Jak fungují regionální hospodářské komory? – Kavan, M., Moderní řízení. 2004, 47(8), 5-6. ISSN 0026-8720.

2002

 • Výuka řízení výroby v angličtině na strojní fakultě ČVUT v Praze – Kavan, M., Acta Polytechnica. 2002, 42(1), 13-14. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2022

 • COMPARISON OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND PRACTICAL USE OF VALUE STREAM MAPPING – Michalec, V. - Kavan, M., In: CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2022. p. 117-124. vol. 1. ISBN 978-1-7399378-1-2.

2021

 • Plánování rozvoje podnikových ICT systémů – Kavan, M. - Michalec, V., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 124-129. ISBN 978-80-01-06913-4.

2020

 • Improving Quality In Value Stream Mapping – Michalec, V. - Kavan, M., In: 36th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association, 2020. p. 8546-8552. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 • KVALITA V MAPOVÁNÍ TOKU HODNOT – Michalec, V. - Kavan, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 67-73. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • Agile Methodology and Application of the Vroom-Yetton-Jago Model in Metallurgy – Kavan, M. - Švecová, L., - Šulc, K., In: Metal 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2019. p. 1923-1928. ISBN 978-80-87294-92-5.

2017

 • DŮLEŽITÉ ASPEKTY POUŽITÍ DNEŠNÍCH MRP – Kavan, M., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 53-58. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • VLIV VÝVOJE POČÍTAČOVÉ TECHNIKY NA PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ – Košťálek, J. - Kavan, M., In: I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. pp. 27-34. ISBN 978-80-01-05951-7.
 • NEW OPPORTUNITIES FOR CZECH ENTREPRENEURS TO DO BUSINESS IN ROMANIA – Kavan, M. - Gruia, G., In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku, 2016, pp. 13-18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

2015

 • Rozvrhování strojírenské výroby – Košťálek, J. - Kavan, M., - Rejf, L., In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, pp. 217-222. ISBN 978-80-87952-12-2. Available from: http://www.masarykovakonference.cz
 • Okružní dopravní problém a možnosti jeho řešení – Košťálek, J. - Kavan, M., - Vaniš, L., In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, pp. 208-216. ISBN 978-80-87952-12-2. Available from: http://www.masarykovakonference.cz
 • Prvky duálního vzdělávání jako faktor konkurenceschopnosti – Kavan, M. - Košťálek, J., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků - Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, pp. 22-28. České vysoké učení technické v Praze. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-05802-2. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/cvut_fs_urep_sbornik_konference_brno_2015.pdf

2014

 • Problém optimálního umístění a způsoby jeho řešení v podnikové logistice – Košťálek, J. - Kavan, M., In: 7. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2014, pp. 258-265. ISBN 978-80-7248-836-0.
 • Optimalizace pořadí pro zpracování zakázek ve strojírenské výrobě pomocí metodiky okružního dopravního problému – Kavan, M. - Košťálek, J., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 16-25. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.
 • A NEW MANAGERIAL TOOL FOR SCENARIOS IN SCHEDULING – Gruia, G. - Kavan, M., In: Challenges of the Knowledge Society 2014. Bukurešť: Nicolae Titulescu, University Publishing House, 2014, pp. 37-46. ISSN 2284-6972.

2013

 • World Academy of Science Engineering and Technology – Kavan, M. - Gruia, G., - Košťálek, J., In: neuvedeno. Toronto: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, ISSN 2010-3778.
 • OBCHODNÍ POTENCIÁL ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ EU – Kavan, M., In: 14. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 31-38. ISBN 978-80-01-05353-9.

2012

 • Metodika produktového procesního auditu – Kavan, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 43-48. ISBN 978-80-01-05105-4.

2011

 • Rozvoj obchodu se zeměmi BRICS – Kavan, M., In: Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 22-106. ISBN 978-80-01-04891-7.

2010

 • Plánování výroby v období útlumu poptávky – Kavan, M., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 18-23. ISBN 978-80-01-04604-3.

2009

 • Zkvalitnění plánování výrobních procesů – Kavan, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 54-58. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Management v období hospodářského útlumu – Kavan, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 5-12. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Organizational Action Achievement – Kavan, M., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 478-479. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Realizace controllingu ve výrobě – Kavan, M., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 32-36. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Scheduling of Inventory Projects – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 666-667. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Organizace tradičních konferencí integrovaného inženýrství – Kavan, M., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 123-124. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Inovace priorit pracovních úkolů – Kavan, M., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 47-52. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • What an Executive has to know About Project Management – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 730-731. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Rozvoj podnikatelské úspěšnosti inovací prostřednictvím regionálních hospodářských komor – Kavan, M., In: Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace. Praha: SVŠES Publishing, 2006, pp. 18-20.
 • Změny výkonnosti podnikové údržby – Kavan, M., In: Řízení výkonnosti a prosperity podniku. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2006, pp. 34-39. ISBN 80-01-03538-7.

2005

 • Možnosti výzkumu v oblasti bezupečnostního managementu podniku – Kavan, M., In: Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2005. p. 50-55.
 • Rozvoj inovací a podnikavosti – Kavan, M., In: Sborník výzkumné a tvůrčí činnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2005. p. 86-94.
 • Decision Making for Production – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1022-1023. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Production and Operations Management Course Taught in English – Kavan, M., In: Proceedings 6th International Conference MITIP 2004. Prague: Czech Technical University, 2004, pp. 35-38. ISBN 80-01-03059-8.
 • Realisation of the LEONARDO Project - Effective Production Management – Zelenka, A. - Kavan, M., - Preclík, V., In: Proceedings 6th International Conference MITIP 2004. Prague: Czech Technical University, 2004. p. 122-125. ISBN 80-01-03059-8.
 • Creating a Sustainable Manufacturing Strategy – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1030-1031. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Sociological Analysis of the Production Process – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1112-1113. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • How to Maximize Quality through Manufacturing Improvement – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1150. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Managing to Reduce Iinventory Cost – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1102-1103. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Project Management – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 679. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Progress in Product Development – Kavan, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 423.

1998

 • Business Analysis in Environmental Politics – Kavan, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1101-1102.
 • Business Analysis in Environmental Politics – Kavan, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1101-1102.

1997

 • Canadien Trade Representatives in the United States – Kavan, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1553-1554.

1996

 • Perspektivy konstrukčního specializačního studia na strojních fakultách VŠ – Kavan, M., In: Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 141-148.
 • Quality and Reliability in the Czech Republic – Kavan, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1115-1116.

1993

 • Education and Training for Quality in the Czech Republic – Kavan, M., In: Environmentally Sound Products with Clean Technologies. Budapest: BUES, 1993, pp. 411-414.

Zpráva

1996

 • Economic Analysis in Environmental Politics – Kavan, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1994

 • Quality and Reliability in the Czech Republic – Kavan, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Projektový managemnt inovací – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007.

2006

 • Učební příručka managementu – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2006.
 • Výrobní management – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2006.
 • Marketing III - marketingové projekty – Kavan, M., Praha: SVŠES Publishing, 2006.
 • Marketing II - marketingové analýzy – Kavan, M., Praha: SVŠES Publishing, 2006.

2002

 • Výrobní a provozní management – Kavan, M., Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0199-5.

1999

 • Každému šanci – Kavan, M., Praha: PROFESS, 1999. ISBN 80-85253-23-4.
 • Průvodce studiem řízení na strojní fakultě – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999.
 • Průvodce studia managementu – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02069-X.
 • Výrobní management II – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02067-3.
 • Výrobní management I – Kavan, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02068-1.
 • Controllingové integrační metody – Kavan, M. - Vysušil, J., Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-7225-012-4.

1997

 • Efektivnost výroby – Kavan, M., Praha: Narex Consult, 1997.

1995

 • Řízení předvýrobních etap – Kavan, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995. ISBN 80-01-01383-9.

Sborník

2011

 • Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC – Kavan, M. ed., Brno, 2011-10-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-01-04891-7.

2010

 • 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období" – Kavan, M. ed., Brno, 2010-09-14. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010. ISBN 978-80-01-04604-3.

2009

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Kavan, M. ed., Brno, 2009-09-15. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009. ISBN 978-80-01-04404-9.

2008

 • Controlling v podnikovém řízení – Kavan, M. ed., Brno, 2008-09-16. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. ISBN 978-80-01-04160-4.

2007

 • 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků" – Kavan, M. ed., Brno, 2007-10-02. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007. ISBN 978-80-01-03787-4.

2006

 • Řízení výkonnosti a prosperity podniku – Kavan, M. ed., Brno, 2006-09-19. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2006. ISBN 80-01-03538-7.

2005

 • Manažerské nástroje v řízení podniku a jejch integrační role – Bauer, J. ed. - Kavan, M. ed., Brno, 2005-10-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. ISBN 80-01-03330-9.

2004

 • Proceedings 6th International Conference MITIP 2004 – Kavan, M. ed., Praha, 2004-09-09/2004-09-10. Prague: Czech Technical University, 2004. ISBN 80-01-03059-8.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • Řízení výkonnosti a prosperity podniku – Kavan, M. org., [Conference Hosting] 2006.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2001

 • Drive for Acquring New Technologies in Manufacturing – Kavan, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 2001-02-08.
 • Drive for Acquiring New Technologies in Manufacturing – Kavan, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 2001-02-08.