[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12138/schema_strucne_12138.pngVýuka ve studijních programech ústavu řízení a ekonomiky podniku se zaměřuje na poskytnutí znalostí klíčových pro řízení strojírenských i ostatních průmyslových podniků a podniků služeb. Mezi předměty nebo jinými slovy tematické oblasti, které tvoří jádro výuky, patří:
 • Podniková ekonomika a financování, controlling
 • Logistika a řízení výrobních procesů
 • Marketing a strategické řízení
 • Podnikové informační systémy
 • Teorie a praxe podnikového řízení

Sestavování náplně předmětů a v některých případech také jejich výuka probíhá ve spolupráci s úspěšnými českými manažery a podniky.

pracoviste/12138/loga_spoluprace_12138.png
Díky vhodné kombinaci ekonomicko-manažerských a technických předmětů je student (absolvent) schopen rychle a efektivně hledat řešení jednoduchých i složitých, všedních i nevšedních podnikových problémů, jako například:

 • Je náš podnik v dobré kondici?
 • Jaké technické řešení je ekonomicky výhodnější?
 • Co náš zákazník potřebuje, jak ho můžeme oslovit?
 • Vyplatí se nám koupit novou výrobní linku?
 • Jak uspořádat a řídit výrobu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám?

Nalezení řešení je pak základním předpokladem pro správná rozhodnutí a tudíž i pro úspěšné dosahování vytyčených podnikových cílů.

Výuka předmětů však neprobíhá pouze v takové formě, aby si studenti odnášeli jen teoretické a praktické poznatky. Snaží se studenty připravit také z pohledu dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do pracovního procesu a pracovního kolektivu. Z tohoto důvodu se výuka zaměřuje na:

 • pracoviste/12138/ucebna_01.jpgPraktickou orientaci výuky a na manažerské propočty jako podporu pro rozhodování
 • Samostatné řešení prakticky zaměřených úloh
 • Týmovou spolupráci ve skupinách
 • Projektovou formu výuky
 • Komunikaci a prezentační dovednosti
 • Využití počítačových prostředků při výuce i zpracování úloh (MS Office, Tecnomatix Plant Simulation, SimaPro, Markstrat, počítačové modely pro hodnocení investic apod.)