[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Barbora Stieberová

Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

barbora.stieberova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7631

místnost: A-506, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Life Cycle Assessment of Metal Products Produced by Additive Manufacturing: A Metal Mold Case Study – Stieberová, B. - Broumová, M. - Matoušek, M., - Žilka, M., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022, 10(16), 5163-5174. ISSN 2168-0485.

2021

 • Sustainability evaluation of the use of cargo-trams for mixed municipal waste transport in Prague – Žilka, M. - Stieberová, B., - Scholz, P., Waste Management. 2021, 126 97-105. ISSN 0956-053X.

2019

 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), 20-25. ISSN 2571-1040.

2017

 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), 1536-1547. ISSN 1463-9262.
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), 2493-2500. ISSN 2168-0485.

2016

 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3), 478-485. ISSN 1551-3777.

2014

 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., Applied Mechanics and Materials. 2014,(718), 56-61. ISSN 1662-7482.

2012

 • Kvalita řízení na vysokých školách v České republice – Freiberg, F. - Stieberová, B., AULA. 2012, XX(2), 100-116. ISSN 1210-6658.

2008

 • Nástroje a metody managementu kvality ve výrobě – Stieberová, B. - Kožíšek, J., Efektivní výroba. 2008, 1(12), 200-266. ISSN 1803-6333.

Stať ve sborníku

2015

 • Spolupráce VŠ a podniků při tvorbě a realizaci studijních programů – Freiberg, F. - Stieberová, B., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků - Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, pp. 14-21. České vysoké učení technické v Praze. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-05802-2. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/cvut_fs_urep_sbornik_konference_brno_2015.pdf
 • Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F., - Hošek, J., In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 701-706. ISBN 978-80-87294-53-6.

2014

 • Comparative LCA study on photocatalytic coating and air purifier – Tichá, M. - Freiberg, F. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: SETAC 20th LCA Case Study Symposium. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2014. pp. 48. ISSN 2310-3191.
 • Aplikace speciálních metaheuristických metod na řešení okružního dopravního problému – Košťálek, J. - Kožíšek, J., - Stieberová, B., In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 259-268. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • Posouzení vztahu závislosti mezi produkcí automobilů a spotřebou obráběcích strojů pomocí korelační analýzy časových řad – Kožíšek, J. - Stieberová, B., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 41-47. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.

2010

 • Vzdělávací technologie kurzu podnikatelství pro techniky – Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Příležitosti a rizika distančního vzdělávání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2010. pp. 115-120. ISBN 978-80-7043-911-1.
 • ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Brussels: SEFI, 2010, pp. 293-302. ISBN 978-2-87352-003-8.
 • Přístupy k řízení kvality na VŠ – Kožíšek, J. - Stieberová, B., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 47-55. ISBN 978-80-01-04604-3.
 • Využití LMS prostředí Moodle pro kurz Podnikatelství pro techniky – Freiberg, F. - Nemec, M. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, pp. 40. ISBN 978-80-7435-043-6.

2009

 • PŘÍPRAVA KURZU "PODNIKATELSTVÍ" – Peterka, T. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: VII. International Scientific Conference. Brno: University of Technology, 2009, pp. 390-398.
 • Jak vyvíjet produkty s respektováním přání zákazníků – Stieberová, B. - Peterka, T., - Žilka, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 138-144. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Innovative Course "Entrepreneurship for Technicians" – Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Manadement, Economocs and Business Development in European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 28-34. ISBN 978-80-214-3893-4.
 • Pedagogical Project "Fundamentals of entrepreneurship" – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 476-477. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Počítačová podpora výuky integrace technicko-manažerskoekonomických oblastí – Peterka, T. - Plachý, M. - Rejf, L. - Stieberová, B. - Šmíd, O. - Vaniš, L. - Zralý, M., - Žilka, M., In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, pp. 28-32. ISBN 978-80-85646-59-7.
 • Cooperation of University and Secondary School Teachers – Stieberová, B. - Žilka, M., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 640-641. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Stieberová, B., - Šmífdová, M.Š., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, pp. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Peterka, T. - Kusý, P. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007, pp. 193-194.
 • Spolupráce učitelů vysokých a středních škol – Žilka, M. - Stieberová, B., In: Trendy v systémoch riadenia podnikov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 66. ISBN 978-80-8073-886-0.
 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. p. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • The Role of Industry in Curricula Design at Czech Technical University – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Joining Forces In Engineering Education Towards Excellence. Miskolc: University of Miskolc, 2007. pp. 303-304. ISBN 978-963-661-772-1.
 • Quality Assurance of Universities – Košetická, B., In: Student´s Creativity Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007, pp. 44-45.
 • Curriculum Development with the Involvement of Industry – Košetická, B. - Freiberg, F., - Šmídová, M.Š., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 38-39. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Application of Magnesium Alloys in the Czech Republic – Košetická, B., In: Student´s Creativity Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006, pp. 54-56.
 • Application of Magnesium Alloys-Market Research – Košetická, B. - Zahradník, J., - Zeman, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 832-833. ISBN 80-01-03439-9.
 • Costs Comparison of Casting Mg and Al Alloys – Košetická, B. - Macík, K., - Zeman, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 810-811. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Service Quality Measurement – Košetická, B., In: TRANSCOM 2005 - 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, pp. 227-229. ISBN 80-8070-420-1.
 • Analysing and Measuring Quality in Services – Košetická, B. - Kožíšek, J., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1046-1047. ISBN 80-01-03201-9.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi – Stieberová, B. - Kožíšek, J., - Žilka, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06698-0.

2015

 • Management kvality I. – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 4 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05673-8.

2014

 • Statistická a rozhodovací analýza – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05509-0.
 • Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení – Zralý, M. - Stieberová, B. - Žáček, V., - Žilka, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-05460-4.

2012

 • Statistika v příkladech – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: Verlag Dashöfer, 2012. vol. 1. ISBN 978-80-86897-48-6.

2010

 • Management jakosti II – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04656-2.
 • Management jakosti I – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 3 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04568-8.

2009

 • Pravidla prezentování na veřejnosti i v podniku – Stieberová, B., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. vol. 1.
 • Komunikace a jednání s lidmi – Šafránková, J. - Rejf, L. - Adamová, L., - Stieberová, B., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-01-04389-9.

2008

 • Statistická a rozhodovací analýza – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.

2006

 • Management a ekonomika podniku - sbírka úloh – Košetická, B. - Mádlová, D. - Zahradník, J. - Zeman, L., - Zralý, M., Praha: CTU. Publishing House, 2006.
 • Management a ekonomika podniku – Košetická, B. - Mádlová, D. - Zahradník, J. - Zeman, L., - Zralý, M., Praha: CTU. Publishing House, 2006.

Sborník

2005

 • Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení – Zralý, M. ed. - Zeman, L. ed. - Plachý, M. ed. - Košetická, B. ed., - Garajayeva, B. ed., Praha, 2005-12-20. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2005. ISBN 80-01-03362-7.