[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Petr Žemlička

Ing. Petr Žemlička

petr.zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz

informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní

(22 435) 7621

místnost: B-316, Karlovo náměstí

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Stať ve sborníku

2017

  • SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU – Brdek, V. - Žáček, V., - Žemlička, P., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 27-36. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2014

  • Přínosy počítačové techniky ve zvládání rozhodovacích procesů v podnikovém řízení – Košťálek, J. - Rejf, L. - Vaniš, L., - Žemlička, P., In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 154-161. ISBN 978-80-87952-07-8.

2004

  • Informační podpora a metodika tvorby produktových strategií – Dolanský, V. - Žemlička, P., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 198-200. ISBN 80-01-03105-5.
  • Hodnocení výrobkových výzkumných a vývojových úkolů v průmyslových podniccích – Dolanský, V. - Žemlička, P., In: Sborník z 5. mezinárodní konference Integrovné inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2004, pp. 7-9. ISBN 80-01-03013-X.

2003

  • Development of Product Strategies Supported by Information Systems – Dolanský, V. - Žemlička, P., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1182-1183. ISBN 80-01-02708-2.

2002

  • Teaching of the Business-to Business E-Commerce – Dolanský, V. - Žemlička, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1158-1159. ISBN 80-01-02511-X.

2001

  • Teaching of the Bussiness-toBussiness E-Commerce – Dolanský, V. - Žemlička, P., In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1123-1124.

2000

  • Product Marketing of Machinery Enterprise – Dolanský, V. - Zahradník, J. - Žemlička, P. - Vencl, Z., - Bauer, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 678. ISBN 80-01-02229-3.