[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Theodor Beran

doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

theodor.beran (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7630
(22 435) 3185

místnost: 227, Praha, Kolejní 2a
místnost: B-131, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Characteristics of functional indicators of engineering projects – Lhota, J. - Beran, T., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 312-325. ISSN 2350-0530.

2015

 • Matice MSD jako technickoekonomická podpora manažerských integračních nástrojů – Beran, T. - Findová, Š., Trendy v podnikání. 2015, 5(1), 23-31. ISSN 1805-0603.

2014

 • The use of the matrix model of sustainable development (MSD) in the production sector – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., Manufacturing Technology. 2014, 14(2), 217-222. ISSN 1213-2489.

2011

 • Kvantifikace procesů nových řešení při vývoji v oblasti jakosti a spolehlivosti – Beran, T. - Král, O.K., Informační bulletin České statistické společnosti. 2011, 22(2), 124-137. ISSN 1210-8022.
 • Specifikace parametrů hodnocení environmentálního profilu podniku – Beran, T., Aplikované právo. 2011, 8(2), 77-91. ISSN 1214-4878.

2002

 • Účetnictví strojírenského podniku - nástroj ekonomického rozhodování – Beran, T., Masarykova akademie práce. 2002, 2002(3), 3-7. ISSN 1213-0591.

1999

 • Nákladová analýza výroby – Zralý, M. - Beran, T., Strojař. 1999, 8(4), 1-4.

Stať ve sborníku

2024

 • Input–Output Product Model Adapted to Material Flow in Order to Achieve Cleaner Production in Industrial Enterprises – Machka, M. - Scholz, P., - Beran, T., In: 8th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer, 2024. p. 3-19. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. vol. 1. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-031-53161-3.

2023

 • Enhancing the integration to the labor process for applicants that are migrating from Ukraine to the Czech Republic – Hřebík, F. - Beran, T., In: The 17th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2023. p. 202-211. ISBN 978-80-87990-31-5.

2022

 • Using Economical-Mathematics Method of Input-Output Analysis as a Tool for Cost Calculation of Steel Construction Production – Machka, M. - Beran, T., In: 6th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2022. p. 257-272. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-030-96314-9.

2021

 • Implementation of Input-Output Models within Industrial SMEs – Machka, M. - Beran, T., - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 14-24. ISBN 978-80-01-06913-4.

2017

 • VÝZKUM A VÝVOJ V OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN – Lhota, J. - Hora, M., - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 43-52. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.
 • ZNALOSTNÍ MANAGEMENT V ENGINEERINGU – Lhota, J. - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • ÚČETNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ – Findová, Š. - Beran, T., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016, pp. 516-523. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • THE VALUE LINE CONCEPT OF INTEGRATED ECONOMY – Beran, T. - Findová, Š., In: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: VUT v Brně, 2016. p. 424-429. ISBN 978-80-214-5413-2.
 • HODNOCENÍ EKONOMICKÉ ZPŮSOBILOSTI PODNIKU V KONTEXTU KRITICKÉHO POHLEDU NA FINANČNÍ ANALÝZU – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku, 2016, pp. 31-44. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/konference_brno_sbornik_2016.pdf

2015

 • Cost Transformation in Business Management – Findová, Š. - Beran, T., In: Proceedings of the 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 37-42. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Význam technicko-manažerského vzdělání v transferu znalostí – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků - Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, pp. 34-39. České vysoké učení technické v Praze. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-05802-2. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/cvut_fs_urep_sbornik_konference_brno_2015.pdf

2014

 • Současné otázky ekonomické teorie a praxe – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 53-61. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3. Available from: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/3.html
 • Balanced Scorecard jako východisko pro hodnocení ekonomické způsobilosti – Beran, T. - Findová, Š., - Scholz, P., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 4-10. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3. Available from: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/3.html

2013

 • Analýza a plánování vnitropodnikové kooperace v úplné nákladové struktuře – Beran, T. - Macík, K., In: 14. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 59-71. ISBN 978-80-01-05353-9.
 • Input-outputs model capable of aggregation – Findová, Š. - Beran, T., In: Drive your knowledge, be a scientist. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, pp. 118-127. ISBN 978-80-7454-248-0.
 • Integrace provozního řízení a finančního účetnictví podniku – Findová, Š. - Košťálek, J., - Beran, T., In: 14. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 51-58. ISBN 978-80-01-05353-9.

2012

 • Zpřesňování alokací režií ve vnitřním řízení. – Findová, Š. - Beran, T. - Macík, K., - Chlubna, V., In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. Košice: TU Košice, FS, 2012, pp. 145-153. ISBN 978-80-553-1126-5.
 • Využití strukturních modelů jako vhodného integračního nástroje pro hodnocení výkonnosti a rozvoje hospodářských úrovní – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 70-75. ISBN 978-80-01-05105-4.

2011

 • Rizikové faktory rozvíjejících se trhů – Beran, T. - Macík, K., In: Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 7-11. ISBN 978-80-01-04891-7.

2010

 • Inovace založená na potřebě kvantifikace procesů ve vnitřním řízení podniku – Beran, T., In: Úloha inovací v hospodářském cyklu. Praha: VŠMIE a.s., 2010, pp. 7-14. ISBN 978-80-86847-48-1.
 • Kvantifikace procesů v controllingovém řízení podniku – Beran, T., In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXXI. Praha: ISQ, 2010, pp. 124-135. ISBN 978-80-7265-189-4.
 • Význam vnitropodnikového a procesního řízení pro strojírenský podnik – Beran, T. - Macík, K., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 56-66. ISBN 978-80-01-04604-3.

2009

 • Application of Integrated Approach to Evaluation Utility Product Type LLC – Beran, T. - Macík, J., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 486-487. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Význam integrovaného přístupu v hodnocení užitečnosti výrobků s dlouhodobým životním cyklem – Beran, T. - Macík, J., In: MITIP 2008. Plzeň: Západočeská universita, 2008, pp. 38-42.
 • Kvantifikace ekonomických procesů ve vnitřním řízení – Beran, T. - Macík, J., In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXVIII 2008. Praha: ISQ, 2008, pp. 62-73. ISBN 978-80-7265-131-3.
 • Integrated Approach to Evaluation Utility LLC Product – Beran, T. - Macík, J., In: International Conference MITIP 2008. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008, pp. 155-173. ISBN 978-80-7043-738-4.
 • Význam integrované ekonomiky ve vzdělávacím procesu – Beran, T., In: COFOLA 2008, The II. International konference of doktoral students and young scholars. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 8-13. ISBN 978-80-210-4630-6.
 • Systém manažerských informací v integrovaném vnitrpodnikovém účetnictví – Beran, T. - Macík, J., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 8-13. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Manažerské interdisciplinární pojetí ekonomických předmětů v procesu vzdělávání a jeho význam pro praxi – Beran, T., In: Trendy ve vzdělávání, mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, pp. 18-23. ISBN 978-80-7220-311-6.
 • Role integrované ekonomiky ve studiu práva – Beran, T., In: Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 18-23. ISBN 978-80-210-4616-0.
 • Význam indikátorů užitku při tvorbě environmentálního profilu strojírenského výrobku s dlouholetým životním cyklem – Beran, T. - Macík, J., - Vaniš, L., In: Management, Economics and Business Development in the European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, pp. 18-30. ISBN 978-80-7204-582-2.
 • Význam indikátorů užitečnosti v projektování systémů dlouhodobého životního cyklu výrobků – Beran, T. - Macík, J., In: Soudobé trendy v jakosti řízení - XXVII. Praha: ISQ, 2008, pp. 5-31. ISBN 978-80-7265-131-3.
 • Sustainability Performance Indicators - Key Proposals of Company Environmental Profile – Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 642-643. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Východiska a význam tvorby předmětu Integrovaná ekonomika na právnických studijních směrech – Beran, T., In: Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, pp. 13-16.
 • Význam indikátorů užitku při tvorbě environmentálního profilu strojírenského výrobku s dlouhodobým životním cyklem – Beran, T., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 13-18. ISBN 978-80-01-03787-4.

2006

 • Mikroekonomické předpoklady ve výzkumu strojírenských výrobků s dlouhodobým životním cyklem – Beran, T., In: Mezinárodní vědecká konference GEMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006. p. 25-31.
 • Východiska tvorby enviromentálního profilu strojírenského výrobku s dlouhodobým životním cyklem – Beran, T., In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXII. Praha: ISQ, 2006, pp. 46-65.
 • Hodnocení vlivů působících na finanční zdraví podniku – Beran, T., In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXI. Praha: ISQ, 2006, pp. 38-62.
 • Aplikace mikroekonomických předpokladů ve výzkumu strojírenských výrobků – Beran, T., In: GEMAN 06 Acta EVIDA. Plzeň: EVIDA, 2006, pp. 65-69. ISBN 80-86596-81-8.
 • Spolehlivost jako významný faktor v douhodobém cyklu životnosti výrobku – Beran, T., In: Soudobé trendy v jakosti řízení XX. Praha: ISQ, 2006. p. 16-27.
 • The Nature and Scope od an Aggregated Approach to Evaluation of Engineering – Beran, T. - Macík, K., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 818-819. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Manažerské pojetí významu nákladové analýzy v teorii výrobce – Beran, T., In: Mezinárodní pracovní konference GEMAN 05. Plzeň: EVIDA, 2005. p. 24-28.
 • Integrační aspekty dvou úrovní podnikového řízení ve světle projektového řízení – Beran, T., In: Mezinárodní pracovní konference PRONT 05. Plzeň: EVIDA, 2005, pp. 16-26.
 • Ekonomické aspekty spolehlivosti procesů – Beran, T., In: Soudobé trendy v jakosti řízení. Praha: ISQ, 2005. p. 17-25.

2004

 • Význam specifik v řízení podniku pro genezi manažerského účetnictví – Beran, T., In: Mezinárodní odbotná konference. Plzeň: EVIDA, 2004. p. 49-54.
 • Zásady projektového myšlení ve vnitropodnikovém hospodaření – Beran, T., In: Mezinárodní pracovní a odborná konference. Plzeň: EVIDA, 2004, pp. 18-26.
 • Různé koncepce v manažerském účetnictví – Beran, T., In: Workshop 2004 - seminář studentů doktorského studia. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2004, pp. 725-726. ISBN 80-01-02972-7.
 • The Several Concepts of Management Accounting – Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1084-1085. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Význam aplikace projektového řízení v provozním účetnictví – Beran, T., In: Mezinárodní konference. Plzeň: EVIDA, 2003. p. 45-48.

2002

 • Nové pojetí oceňovacího problému – Beran, T., In: Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002, pp. 790-792.
 • Project "michadlo": Integracion Consequences – Zralý, M. - Beran, T., In: Workshop 2002, PHd Study. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 1180-1181. ISBN 80-01-02661-2.
 • Projekt "Míchadlo" – Beran, T. - Zralý, M., In: Workshop 2002, PHd Study. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1180-1181. ISBN 80-01-02661-2.
 • A New Dimension of the Pricing Problem – Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 1184-1185. ISBN 80-01-02511-X.
 • Project "Michadlo". Integration Consequences – Zralý, M. - Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 1180-1181. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Kalkulace ve výovji nových výrobků – Beran, T., In: Workshop 2001 DS - sborník. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2001, pp. 921-924. ISBN 80-01-02433-4.
 • Specifická role manažerského informačního systému strojírenského podniku v mezinárodním kontextu – Beran, T., In: Workshop 2001 DS - sborník. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2001, pp. 930-932. ISBN 80-01-02433-4.
 • Cost Models for Technical Processes – Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F., - Macík, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1054-1055. ISBN 80-01-02335-4.
 • The Special Status of the Management Accounting Information in the Machinery Company in Accordance with International Economics Trends – Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1048-1049. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Principy a předpoklady controllingocé aplikace – Beran, T., In: WORKSHOP DS 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2000, pp. 680-681. ISBN 80-01-02311-7.
 • Úloha účetnictví v procesu vzdělávání ve školách technického a technickoekonomického směru – Beran, T., In: Mezinárodní pedagogická konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 225-227.
 • The Role of Accounting in An Education Process at Technical-Economic Schools – Beran, T., In: Education and Research in the Branch Economic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 225-227. ISBN 80-7194-301-0.
 • Controlling Application: Principles and Presumptions – Beran, T., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 688. ISBN 80-01-02229-3.
 • Costing in New Product Development Process – Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F. - Macík, K., - Maxa, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 665. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Nákladová analýza výroby – Zralý, M. - Beran, T., In: Zvyšování efektivnosti ve výrobě kusové a maloseriové. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 1-5.
 • Controlling as an Approach to the Management of a Company and its Roots in Czech Republic – Zralý, M. - Beran, T., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 417.

1998

 • Řízení režijních nákladů ve výrobním podniku – Zralý, M. - Beran, T., In: Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě. Praha: Masarykova akademie, 1998, pp. 27-29.
 • Methods of the Controlling Application in the Company – Beran, T. - Zralý, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1531-1532.

Zpráva

2021

 • Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce - Souhrnná výzkumná zpráva – Mlezivová, I. - Bátrlová, K. - Svobodová, L. - Štěpánek, M. - Vinopal, J. - Červenka, J. - Čadová, N. - Hanzlová, R. - Freiberg, F. - Beran, T. - Charvátová, D., - Vaniš, L., [Research Report] 2021.

2020

 • Metodika pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace v prostředí českého průmyslu – Valenta, L. - Beran, T. - Vaniš, L. - Drbohlav, D. - Jánská, E. - Pavelková, L., - Žilka, M., [Research Report] 2020.
 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

2015

 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2015 – Beran, T. - Lebeda, F. - Kolář, J., - Zralý, M., [Technical Report] 2015. Report no. 02/VaV-ZP/2015.

Kvalifikační zpráva

2006

 • Oceňování výkonů ve vnitřní řízení – Beran, T., Praha: Defense date 2006-09-25. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2024

 • Teorie a praxe vnitropodnikového řízení – Beran, T. - Findová, Š. - Lhota, J., - Kalina, V., Praha: CTU. Publishing House, 2024.
 • Účetnictví v souvislostech – Beran, T., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2024. Stručně a přehledně. ISBN 978-80-7380-943-0.

2023

 • Základy účetnictví: úlohy pro cvičení i přednášky – Nováková, J. - Beran, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07123-6.

2010

 • Oceňování výkonů v praxi vnitropodnikového řízení – Beran, T., Praha: ČVUT v Praze, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04998-3.

2008

 • Účetnictví – Macík, K. - Beran, T., Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008.
 • Základy kvantitativních metod v ekonomii – Beran, T. - Bílková, A.B., Praha: Univerzita J.A.Komenského, 2008.

1999

 • Účetnictví (Úlohy pro přednášky a cvičení) – Macík, K. - Beran, T., - Zralý, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02022-3.

Kapitola v knize

2005

 • Systém kvantifikace a agregace hospodářských přínosů a hodnocení užitku ve výrobním podniku v různých hospodářských úrovních – Macík, K. - Beran, T., In: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2005. p. 84-86. ISBN 80-01-03380-5.

Sborník

2017

 • Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. ed. - Beran, T. ed., - Horejc, J. ed., Kongresové centrum BVV, Brno, 2017-10-11. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Findová, Š. ed. - Beran, T. ed. - Horejc, J. ed., - Scholz, P. ed., Brno, 2016-10-04. Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2016. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

2014

 • 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Klimeš, F. ed. - Beran, T. ed., - Findová, Š. ed., Brno, 2014-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.

2013

 • 14. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Beran, T. ed. - Findová, Š. ed., Praha, 2013-10-08. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05353-9.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.

2021

 • Workshop Vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Bátrlová, K. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2021.

2020

 • Proces řízené migrace a cesty k jeho zefektivnění – Drbohlav, D. org. - Dzúrová, D. org. - Janská, E. org. - Čermák, Z. org. - Lupták, M. org. - Čermáková, D. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Freiberg, F. org. - Valenta, L. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2020.
 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2017

 • 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. org. - Beran, T. org. - Horejc, J. org., - Vulcová, M. org., [Conference Hosting] 2017.

2016

 • 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Beran, T. org. - Horejc, J. org. - Klimeš, F. org. - Scholz, P. org., - Findová, Š. org., [Conference Hosting] 2016.

2009

 • Soudobé trendy v jakosti řízení - XXX – Král, O.K. org. - Beran, T. org., [Workshop Hosting] 2009.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2021

 • Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů – Beran, T. - Bátrlová, K. - Štěpánek, M. - Vaniš, L. - Mleziová, I., - Svobodová, L., [Certified Methodology (for RIV)] 2021.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2010

 • Základní postup při zavádění controllingové aplikace v podnikové praxi – Beran, T., [Invited unpublished scientific lecture] Košice: Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta. 2010-11-16.