[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ladislav Vaniš

Ing. Ladislav Vaniš

ladislav.vanis (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5783

místnost: B-131, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Analysis of Noise Impact on Mental Stress of Employees – Hnilica, R. - Dado, M. - Rejf, L. - Vaniš, L., - Veverková, D., Akustika. 2017, 27(1), 26-34. ISSN 1801-9064.

Stať ve sborníku

2023

 • Possibilities of legal protection for autonomous mobility databases based on their characteristics – Vaniš, M. - Holý, R. - Vaniš, L., - Ščerba, T., In: 2023 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2023. ISSN 2691-3666. ISBN 979-8-3503-2162-3.

2016

 • ZMĚNY V PODNIKOVÉM ŘÍZENÍ ZPŮSOBENÉ ROZVOJEM POČÍTAČŮ – Vaniš, L. - Košťálek, J., In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku, 2016, pp. 81-87. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

2015

 • Okružní dopravní problém a možnosti jeho řešení – Košťálek, J. - Kavan, M., - Vaniš, L., In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, pp. 208-216. ISBN 978-80-87952-12-2. Available from: http://www.masarykovakonference.cz

2014

 • Přínosy počítačové techniky ve zvládání rozhodovacích procesů v podnikovém řízení – Košťálek, J. - Rejf, L. - Vaniš, L., - Žemlička, P., In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 154-161. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • Limity lidského myšlení v rozhodovacích procesech spojených s podnikovým řízením – Košťálek, J. - Rejf, L., - Vaniš, L., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 26-32. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.
 • Moderní metody a nástroje řízení ve středních a malých podnicích – Vaniš, L., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 69-76. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.

2011

 • Státy BRIC a Česká republika – Vaniš, L., In: Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 139-148. ISBN 978-80-01-04891-7.

2009

 • Rozhodovávání za rizika technikou scénářů uspořádaných ordinálně podle jejich pravděpodobností – Vaniš, L. - Píšek, M.P., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 122-125. ISBN 978-80-01-04404-9.

2008

 • Controlling při rozhodování za rizika – Vaniš, L., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 51-54. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Počítačová podpora výuky integrace technicko-manažerskoekonomických oblastí – Peterka, T. - Plachý, M. - Rejf, L. - Stieberová, B. - Šmíd, O. - Vaniš, L. - Zralý, M., - Žilka, M., In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, pp. 28-32. ISBN 978-80-85646-59-7.
 • Význam indikátorů užitku při tvorbě environmentálního profilu strojírenského výrobku s dlouholetým životním cyklem – Beran, T. - Macík, J., - Vaniš, L., In: Management, Economics and Business Development in the European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, pp. 18-30. ISBN 978-80-7204-582-2.

2007

 • Rozhodování za rizika – Vaniš, L. - Píšek, M.P., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 104-107. ISBN 978-80-01-03787-4.

2006

 • Rozhodování za rizika technikou scénářů uspořádaných ordinálně – Vaniš, L. - Píšek, M., In: Řízení výkonnosti a prosperity podniku. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2006, pp. 103-107. ISBN 80-01-03538-7.

2005

 • Two Special Transformations of Linear Programs Used to Decision Making under Incomplete Information about Scenarios Probabilities – Vaniš, L., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1060-1061. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Decision Making Under Risk with Incomplete Information of Scenario Probability – Vaniš, L., In: Management of Manufacturing Systems. Prešov: Regional Advisory and Information Centre, 2004, pp. 273-279. ISBN 80-8073-209-4.
 • Decision Alternatives Evalution under Risk with Incomplete Information on the Probabilities of Scenatios – Vaniš, L., In: Proceedings 6th International Conference MITIP 2004. Prague: Czech Technical University, 2004, pp. 126-128. ISBN 80-01-03059-8.
 • Rozhodování při neúplné informaci o pravděpodobnosti scénářů – Vaniš, L. - Píšek, M., In: Sborník z 5. mezinárodní konference Integrovné inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2004, pp. 79-84. ISBN 80-01-03013-X.
 • Multistage Evaluation od Scenarios Probabilities – Vaniš, L., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1062-1063. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Risky Alternatives Desicion Making Under Incomplete Information – Vaniš, L., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1126-1127. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • Scenarios Probability Evaluation – Vaniš, L., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1168-1169. ISBN 80-01-02511-X.

Zpráva

2021

 • Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce - Souhrnná výzkumná zpráva – Mlezivová, I. - Bátrlová, K. - Svobodová, L. - Štěpánek, M. - Vinopal, J. - Červenka, J. - Čadová, N. - Hanzlová, R. - Freiberg, F. - Beran, T. - Charvátová, D., - Vaniš, L., [Research Report] 2021.

2020

 • Metodika pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace v prostředí českého průmyslu – Valenta, L. - Beran, T. - Vaniš, L. - Drbohlav, D. - Jánská, E. - Pavelková, L., - Žilka, M., [Research Report] 2020.
 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Nový vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Vaniš, L. - Beran, T., - Rejf, L., Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2020.

1994

 • Psaní - program pro výuku psaní desetiprstovou hmatovou metodou na české klávesnici os. počítače – Houfek, J. - Vaniš, L., Praha: Vodnář, 1994. ISBN 80-85255-50-2.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2021

 • Workshop Vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Bátrlová, K. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2021.

2020

 • Proces řízené migrace a cesty k jeho zefektivnění – Drbohlav, D. org. - Dzúrová, D. org. - Janská, E. org. - Čermák, Z. org. - Lupták, M. org. - Čermáková, D. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Freiberg, F. org. - Valenta, L. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2020.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2021

 • Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů – Beran, T. - Bátrlová, K. - Štěpánek, M. - Vaniš, L. - Mleziová, I., - Svobodová, L., [Certified Methodology (for RIV)] 2021.