[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Významní absolventi

Ústav Řízení a ekonomiky podniku představuje úspěšné absolventy,
kteří Vám potvrdí, že studovat naše obory se vyplatí!

[pracoviste/12138/absolventi/image5.png]

Kde pracuji

Budějovický Budvar, n.p. na pozici ekonomického ředitele. Výrobce originálního piva Budweiser Budvar je čtvrtým největším pivovarem v ČR s více jak 50% zastoupením exportu. Pivovar dlouhodobě vykazuje zisk, velmi dobré ekonomické výsledky umožňují jeho investiční rozvoj a tím i meziroční růst jeho bilance.

Co je mým posláním

Na pozici ekonomického ředitele odpovídám za ekonomické a finanční řízení pivovaru a také za jeho informační systémy. Vedle finančního plánování, analýz a vyhodnocování investic do mé kompetence patří controlling, účetnictví, daně, pojištění, správa finančních aktiv pivovaru včetně analýz finančních trhů.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Především nezbytné výchozí znalosti a nasměrování do mého dalšího profesního života.  S odstupem času považuji poměrně široký záběr studia pro uplatnění absolventů za výhodný. Navázání kontaktu s praxí potom není tak těžké. Samozřejmě bez dalšího studia - vzdělávání pro získání potřebných znalostí a zkušeností se dnes již žádný absolvent vysoké školy neobejde.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Bez pracovitosti a vytrvalosti je každý cíl daleko…


 

[pracoviste/12138/absolventi/image6.png]

Kde pracuji

VW Group of America zastřešuje obchodní aktivity značek VW, Audi, Lamborgini, Bentley a VW FS na americkém trhu. Společnost se sídlem ve Washingtonu s celkovým obratem přes 18 mld. USD je součástí koncernu VW Group, globálního výrobce automobilů s prodejem 10 milionů automobilů deseti různých značek a ročním ziskem přes 10 mld. EUR.

Co je mým posláním

Mým úkolem je řízení finančního výsledku a likvidity firmy. Jedná se o optimalizaci obratových a nákladových ukazatelů. Na obratové straně především o řízení prodejů pomocí prodejních podpor a marketingu, na nákladové straně o minimalizaci přímých a nepřímých nákladů. Likvidita firmy je řízena primárně pomocí optimalizace zásob.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Hlavním přínosem studia na ČVUT FS je rozvoj logického a analytického přístupu k řešení problémů. Kombinace technicky zamřeného studia v první fázi s ekonomickými předměty na ŘEP jsou optimální přípravou na technicko/ekonomické manažerské pozice ve všech průmyslových oborech. Pokud bych dnes stál před stejnou volbou, šel bych  bez váhání znovu na ČVUT FS/ŘEP.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Nebojte se ani těch největších výzev, a pokud přijde dílčí neúspěch, nevadí,  je to dobrá šance se poučit a udělat věci lépe.

Věnujte se maximálně studiu jazyků, později na to bude méně času.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image7.png]

Kde pracuji

Siemens WindPower je klíčovým dodavatelem větrných elektráren umisťovaných jak na pevnině, tak na moři. V současnosti obhospodařuje největší počet offshore větrných turbín. První offshore větrný park byl vybudován v roce 1991 v dánském Vindeby a jeho 11 turbín dodnes spolehlivě funguje. Právě Dánsko, kde v současnosti pracuji, představuje hlavní trh pro společnost SIEMENS v oblasti větrné energetiky.

Co je mým posláním

Jako Product Manager mám na starost rozvoj inovační strategie pro můj produktový segment. Během mé každodenní práce se zaměřuji na vývoj nových produktů, které jsou v souladu s touto strategií. Společně s prodejním týmem se také účastním jednání jak se stávajícími tak i dalšími potenciálními zákazníky.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Studium na ústavu ŘEP na FS mi dalo vzdělání založené na výborné kombinaci technických a manažersko-ekonomických oblastí. Spolu s dobrými komunikačními schopnostmi v angličtině, které jsem získala na roční studijní stáži na univerzitě v Kodani, jsem měla perfektní základ pro úspěšný karierní start. Magisterským titulem ale mé studium neskončilo. V profesní sféře jsem se specializovala na konkrétní obor, v rámci něhož se i teď stále učím něco nového.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Když pracuješ na tom, co tě baví, je lehké být úspěšný.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image8.png]

Kde pracuji

NET4GAS je výhradním přepravcem zemního plynu v České republice. Podnik vlastní páteřní plynovod (v hodnotě cca 50 mld. Kč) dodávající plyn nejenom pro ČR, ale zároveň představuje křižovatku přepravy plynu v Evropě. NET4GAS provozuje více než 3.800 km plynovodů a kompresorové stanice, to vše s důrazem na bezpečnost a spolehlivost.

Co je mým posláním

V NET4GAS zastávám pozici jednatele s přímou zodpovědností za resort Finance.  Mojí úlohou je podílet se na celkovém řízení podniku v mezinárodním týmu třech jednatelů. Resort Finance se skládá z útvarů Controlling, Treasury, Účetnictví, IT a Nákup. S kolegy se zabýváme finančním plánováním a výkaznictvím, reakcí na odchylky, řízením cash-flow, plánováním a realizací nákupů, definicí IT strategie atd.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Studium na ŘEP/FSI mne poměrně komplexně připravilo pro praxi. Svou pracovní kariéru jsem začínal jako podnikový konzultant a pracoval pro řadu podniků. Byl jsem okamžitě schopný porozumět činnosti i finančním číslům téměř jakéhokoliv podniku. S dalším vzděláváním mi to umožnilo mou kariéru rozvinout až do vysokých manažerských pozic.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Vždy můžete něco udělat… Rozmyslete si to. Udělejte to!


 

[pracoviste/12138/absolventi/image9.png]

Kde pracuji

Továrna P&G Temešvár je jedním z výrobních závodů společnosti Procter & Gamble, která je s obratem 83 mld. $ a ziskem 11 mld. $ největší společností na světě ve výrobě a prodeji spotřebního zboží (Ariel, Tide, Pampers, Always, Gillette, H&S, Pantene, Lenor, Jar, Hugo Boss…). V Temešváru vyrábíme Ariel, Tide, Bonux, Fairy a Ace pro trhy Balkánu.

Co je mým posláním

V roli ředitele podniku mám za úkol zajistit efektivní výrobu našich produktů. Vše začíná u bezpečnosti práce, výroby v souladu s požadavky životního prostředí, řízením kvality. Klíčová je dostupnost výrobku při minimálních zásobách a to vše při minimálních výrobních nákladech. Základem je rozvoj a motivace managementu a zaměstnanců.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Vysoká škola technického zaměření přináší hlavně kombinaci teoretických znalostí a schopnost analýzy dat. Ústav ŘEP mi nad rámec tohoto základu pomohl rozšířit mé technické vzdělání o široké spektrum znalostí v oblasti marketingu, managementu, financí, které jsou ideální pro moji roli ve funkci kombinující techniku a management.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Kombinujte studium se zahraniční stáží – co nejdále a nejdéle.
Na světě je 100x více příležitostí k uplatnění, než si myslíte (think big).


 

[pracoviste/12138/absolventi/image10.png]

Kde pracuji

Jsem členem představenstva CAD Studio a.s. - ryze české společnosti, největšího středoevropského a TOP 5 evropského strojírenského partnera Autodesku, jejíž historie sahá do roku 1991. Dále pracuji jako ředitel marketingu systémového integrátora S&T CZ.

Co je mým posláním

Od sametové revoluce se zabývám podnikatelskými aktivitami zejména v oblasti informačních technologií a strojírenského CADu. Spolu s kolegy se nám podařilo vybudovat řadu firem, které hrály opravdu klíčovou roli na českém IT trhu (GRALL, a.s., CAdis, a.s., DAGIS, a.s., CAD Studio, a.s.), a určovaly trendy na trhu globálním – Mechsoft, Llc – vývoj strojírenských CAD aplikací,

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Podnikání je o znalostech, nápadech a štěstí. Štěstí a nápady moc neovlivníte, ale můžete jim pomoci. Dobrým vzděláním. Mohu zodpovědně říci, že znalosti, které jsem získal díky studiu na ŘEP mi opravdu pomohly. To, že jsem znal nejenom základy ekonomiky, marketingu, řízení, … , ale také rozuměl strojařině mne stavělo, zejména v očích zahraničních partnerů, na jinou úroveň.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Štěstí přeje připraveným!


 

[pracoviste/12138/absolventi/image11.png]

Kde pracuji

BENEŠ a LÁT a.s. - česká strojírenská firma, na trhu od roku 1934. Rozličnými technologiemi vyrábíme odlitky ze slitin Al a Zn a obrobky či montážní podskupiny z nich; výlisky z plastů a díly využívající synergie kombinace slévárenských a lisařských technologií. V roce 2014 máme 4 výrobní závody v ČR a na 450 spolupracovníků.

Co je mým posláním

V orgánech společnosti jsem předseda představenstva a reprezentuji 3. generaci majitelů; v exekutivě mám na starosti prodejní oddělení a technickou přípravu výroby. Mise mého teamu je zajistit pro naše závody dostatek zakázek (obchodní oddělení) a spolupodílet se na technickém zajištění výroby (konstruktéři, nástrojárny).

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Rozvoj technického vzdělání v kombinaci se vzděláním dobrého hospodáře – fundamentální kombinace pro mou práci. Možnost vycestovat během prázdnin do světa a naučit se tak německy a anglicky. Schopnost oddělit důležité a důležitější skutečnosti.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Kombinace praktického a teoretického poznání, znalost, tušení souvislostí a možnost to vše svobodně používat je u mě základ potěšení z práce.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image12.png]

Kde pracuji

Boltjes Group je holding firem s působností v EU. Zabývá se výrobou trubkových a profilových systémů pro topenářský (např. BOSCH, REMEHA), automobilový (např. chlazení BMW i3 a i8, AUDI, VW, TESLA) a zdravotnický průmysl (LINET, SECA MEDICAL).

Co je mým posláním

V holdingu pracuji od roku 2005, kdy jsem nastoupil jako ředitel české pobočky. Dnes jsem již partnerem a jednatelem celého holdingu. Mým úkolem je zajistit technologický, výrobní a personální rozvoj společnosti. Jsem odpovědný především za strategii holdingu.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Již od nástupu na ČVUT FS jsem chtěl studovat na ústavu ŘEP z důvodu kombinace technického a ekonomického vzdělání, což je dnes nezbytné na všech technických pozicích. Díky profesionálnímu přístupu vyučujících nezůstalo pouze u teorie, ale i u praktických příkladů, což mi v praxi bylo a je značným přínosem.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Tým, pokora, neustálý rozvoj, úcta k práci druhých a schopnost poučit se (nejen) z vlastních chyb.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image13.png]

Kde pracuji

Pracuji ve společnosti Bisnode Česká republika, která je součástí evropské skupiny Bisnode. Jsme poskytovatelem ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Prostřednictvím našich řešení pomáháme firmám zvyšovat tržby, minimalizovat obchodní rizika a umožňujeme realizovat správná obchodní rozhodnutí.

Co je mým posláním

Ve své pozici manažera produktového vývoje je mým cílem navrhovat dobré a uživatelsky příjemné produkty pro zákazníky Bisnode. Abych toho dosáhl včas a v požadované kvalitě, používám metod projektového řízení, software a metod uživatelského designu. Řídím programátory, analytiky, grafiky i UX designery.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Studiem jsem se naučil správným způsobem nahlížet na řízení podniku i projektů. Přístup učitelů nás vedl k rozvoji samostatnosti a rozhodnosti. Technické znalosti strojírenství a měkké i metodické dovednosti z ústavu ŘEP mi vždy dávaly skvělý základ pro mé zaměstnání a mnohdy i mimo něj.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Učení je vývoj, vývoj je život.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image14.png]

Kde pracuji

Inekon Systems pomáhá zejména velkým výrobním podnikům s řízením obchodu, ziskovosti i finanční výkonnosti. K tomu má vlastní metodologii Business Navigation a manažerský informační systém BNS. Mezi zákazníky patří např.: Zetor Tractors, Česká zbrojovka, Madeta, Budějovický Budvar, Stock Plzeň, Agrofert, Česká pošta nebo Čepro.

Co je mým posláním

Pozice jednatele a obchodního ředitele v sobě nese potřebu řešit strategii firmy, aby byla atraktivní jak pro zákazníky, tak i pro vlastní zaměstnance. Toto úsilí je pak mojí hybnou silou, kterou vkládám do své každodenní činnosti. Další energii a inspiraci čerpám z pravidelné výuky na vysokých školách v ČR i v zahraničí.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Byl jsem příjemně překvapen, kolik poznatků z odborných předmětů absolvovaných v rámci FS ŘEP, jsem využil. Některá skripta mám dokonce ve své knihovně stále po ruce. Ve srovnání s ostatními VŠ patří absolventi FS ŘEP k těm nejlépe připraveným pro praxi, proto patří při každoročním náboru k námi preferovaným.

Moto (nebo vzkaz studentům)

Můj vztah ke škole neskončil s jejím dokončením, jen se změnila jeho forma.


 

[pracoviste/12138/absolventi/image15.png]

Kde pracuji

Ernst & Young je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. V České republice EY poskytuje poradenské služby více než čtyřem stovkám předních českých i mezinárodních společností. Pracujeme pro 20 firem z české top 30 a pro všech 5 největších bank v zemi.

Co je mým posláním

Jako manažer jsem zodpovědný za vedení týmu konzultantů na projektu. V rámci oddělení restrukturalizací provádíme nezávislé posouzení ohrožených podniků, podporu při řízení cash-flow, podporu při vyjednávání finanční restrukturalizace, vyhodnocení možností exitu, či přípravu reorganizačních plánů v rámci insolvenčních řízení.

Co mi přineslo studium na ústavu ŘEP

Studium na ústavu ŘEP FS mi přineslo zejména:

  • Kvalitní a všestrannou teoretickou přípravu
  • Přístup k manažerům a vedoucím pracovníkům z praxe
  • V kombinaci se studijními výsledky solidní záznam do CV

Moto (nebo vzkaz studentům)

Najděte svůj limit. Já jsem ho ještě nenašel.