[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Historie

Počátky historie Ústavu řízení a ekonomiky podniku jsou úzce svázány se vznikem Fakulty ekonomicko-inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta ekonomicko-inženýrská byla založena v roce 1952. V roce 1954 byla zásluhou prof. dr. Ing. Františka Brabce, CSc. založena samostatná katedra Ekonomiky, organizace a plánování strojírenských podniků. V roce 1960 byla Fakulta ekonomicko-inženýrská zrušena a byly vytvořeny katedry ekonomiky a řízení na jednotlivých fakultách Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2003 dochází na Fakultě strojní k přeměně katedry zaměřené na ekonomiku a management na Ústav řízení a ekonomiky podniku. Současně došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci prostor ústavu. V roce 2011 se ústav stěhuje z prostor na Albertově do zrekonstruovaných prostor na Karlově náměstí.

Chronologický přehled vedoucích katedry (ústavu) a jejich zástupců, případně tajemníků

Období Vedoucí katedry (ústavu) Zástupce
1954 – 1962 prof. dr. Ing. F. Brabec, DrSc. Ing. J. Štolcpart, CSc.
1962 – 1964 doc. Ing. J. Štolcpart, CSc. Ing. J. Vacek, CSc.
1964 – 1971 prof. dr. Ing. F. Brabec, DrSc. doc. Ing. J. Štolcpart, CSc.
1971 – 1976 prof. Ing. V. Žaloudek, CSc. prof. Ing. J. Rón
1976 – 1986 prof. Ing. V. Žaloudek, CSc. doc. Ing. L. Chundela, CSc.
1986 – 1989 doc. Ing. L. Chundela, CSc. doc. Ing. V. Dolanský, CSc.
1989 – 1991 prof. Ing. L. Chundela, DrSc. doc. Ing. J. Zahradník, CSc.
1991 – 1993 prof. dr. Ing. J. Vysušil, CSc. doc. Ing. K. Macík, CSc.
1993 – 2004 prof. Ing. K. Macík, CSc. doc. Ing. J. Zahradník, CSc.
2004 – 2015 prof. Ing. F. Freiberg, CSc. doc. Ing. M. Zralý, CSc.
2015 – současnost prof. Ing. F. Freiberg, CSc. doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.