[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS17/178/OHK2/3T/12  
  Moderní nástroje řízení nákladů – Lhota, J. (2017-2019)
 • SGS17/129/OHK2/2T/12  
  Oceňování know-how ve strojírenském podniku – Kyncl, M. (2017-2018)
 •  
  Dofinancování projektu 7. RP č. 280983 – Freiberg, F. (2012-2016)
 • SGS14/185/OHK2/3T/12  
  Hodnocení přínosů digitalizace výrobních systémů – Scholz, P. (2014-2016)
 • 7E12084  
  Udržitelná hydrotermální výroba nanomateriálů – Freiberg, F. (2012-2016)
 • 7E12084  
  Udržitelná hydrotermální výroba nanomateriálů – Freiberg, F. (2012-2016)