[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS19/106/OHK2/2T/12  
  Analýza změny obchodních modelů v digitalizované a automatizované ekonomice – Budský, P. (2019-2020)
 • TL01000502  
  Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce – Charvátová, D. (2018-2021)
 • TL01000127  
  Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu – Freiberg, F. (2018-2020)
 • SGS17/178/OHK2/3T/12  
  Moderní nástroje řízení nákladů – Lhota, J. (2017-2019)