[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Evaluating the Know-how of a Mechanical Engineering Company in the Czech Republic – Kyncl, M., 2019

2018

 • EFFECT OF MASS LAYOFFS ON HEALTH INSURANCE EXPENDITURES: THE CASE OF THE OSTRAVA REGION – Louda, J. - Vojáček, O. - Pechholdova, M., - Bartak, M., 2018
 • Modern cost management approach for development projects – Lhota, J., 2018
 • Modified Steiner-Weber Problem with Additional Restrictive Conditions – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., 2018
 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., 2018
 • Valuation of know-how – Kyncl, M., 2018
 • Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate – Vojáček, O. - Sobotka, L. - Macháč, J., - Žilka, M., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • How to Evaluate a Business Model – Budský, P., 2019
 • Komparace obchodních modelů pomocí multiplikátoru P/S – Budský, P., 2019
 • Experience Curve and AB Costing (+ Target Costing) – Lhota, J. - Ryzhkov, A., 2019
 • Modern Planning Tools – Ryzhkov, A. - Lhota, J., - Dobrovolschi, O., 2019
 • SOLVING A DEPLOYMENT PROBLEM WITH RESTRICTED AREAS – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., 2019
 • SOLVING TRAVELING SALESMAN PROBLEM BY HEURISTIC ALGORITHMS – Košťálek, J., 2019

2018

 • Approaches to Life-cycle Cost Analysis in Metallurgy – Šulc, K. - Švecová, L., 2018
 • MODEL OVĚŘUJÍCÍ VĚROHODNOST ÚČETNÍCH ÚDAJŮ – Koťátková Stránská, P. - Košťálek, J., 2018
 • VÁZANÉ EXTRÉMY V EKONOMICE A ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY JEJICH HLEDÁNÍ – Košťálek, J., 2018
 • INOVACE VÝUKY STATISTIKY – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., 2018
 • VYUŽITÍ HEURISTICKÝCH ALGORITMŮ V ŘEŠENÍ ÚLOHY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO – Košťálek, J., 2018
 • METHODS TO PREVENT FORGERY OF ACCOUNTING DATA – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., 2018
 • Moderní metody plánování nákladů při vývoji produktu – Lhota, J., 2018
 • Design of the Assembly workplace considering the Ergonomics – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Gregor, M., 2018
 • Intercultural communication – Charvátová, D., 2018
 • Product cost planning in pre-production stages – Lhota, J., 2018
 • VERIFYING THE AUTHENTICITY OF THE ACCOUNTING DATA USING THE BENFORD’S ALGORITHM – Koťátková Stránská, P. - Košťálek, J., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Digitalizace ekonomiky a společnosti. Výhody, rizika, příležitosti – Veber, J. - Švecová, L. - Krajčík, V., - Mašín, P., 2018

Sborník

2019

 • Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník – Vlachý, J. ed. - Košťálek, J. ed., - Švecová, L. ed., 2019

2018

 • Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings – Vlachý, J. ed. - Švecová, L. ed., - Šulc, K. ed., 2018

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů – Scholz, P., 2018