[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Analysis of Noise Impact on Mental Stress of Employees – Hnilica, R. - Dado, M. - Rejf, L. - Vaniš, L., - Veverková, D., Akustika. 2017, 27(1), s. 26-34. ISSN 1801-9064.
 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous Q1 flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), s. 1536-1547. ISSN 1463-9262. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/gc/c6gc03357a#!divAbstract
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), s. 2493-2500. ISSN 2168-0485. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.6b02848

2016

 • Artificial shortage of surface water: How can water demand management mitigate the scarcity problem? – Vojáček, O. - Slavíková, L., - Smejkal, T., Water and Environment Journal. 2016, 31(1), s. 12-19. ISSN 1747-6585.
 • Úvaha o obchodních vztazích po rekodifikaci soukromého práva v ČR – Klimeš, F., Obchodní právo. 2016, 25(8/2016), s. 288-294. ISSN 1210-8278.
 • Sequence of Production Orders Optimisation, its Benefits and Implications – Scholz, P. - Freiberg, F., - Košťálek, J., Grant Journal. 2016, 05(02), s. 66-71. ISSN 1805-0638. Dostupné z: http://www.grantjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=31&lang=cs
 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3), s. 478-485. ISSN 1551-3777. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.1786/abstract

Stať ve sborníku

2016

 • ÚČETNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ – Findová, Š. - Beran, T., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, s. 516-523. ISBN 978-80-87952-17-7. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
 • METODY OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU S DŮRAZEM NA OCENĚNÍ KNOW-HOW VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU – Kyncl, M., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, s. 591-598. ISBN 978-80-87952-17-7. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
 • NÁVRH, SIMULACE A OPTIMALIZACE ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM SOFTWARU ROBOTEXPERT – Scholz, P. - Lhota, J., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, s. 1852-1856. ISBN 978-80-87952-17-7. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
 • THE VALUE LINE CONCEPT OF INTEGRATED ECONOMY – Beran, T. - Findová, Š., In: SCHOLLEOVÁ, H., ed. Programme and Collected Abstracts of the 21st International Scientific Conference ICEM 2016, Smart and Efficinet Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. 21st International Scientific Conference ICEM 2016. Brno, 19.05.2016 - 20.05.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2016, s. 424-429. ISBN 978-80-214-5355-5.
 • VLIV VÝVOJE POČÍTAČOVÉ TECHNIKY NA PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ – Košťálek, J. - Kavan, M., In: HAVEL, T., HÁJEK, V., a CHMELENSKÝ, J., eds. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 18.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2016, s. 27-34. ISBN 978-80-01-05951-7.
 • ZMĚNY V PODNIKOVÉM ŘÍZENÍ ZPŮSOBENÉ ROZVOJEM POČÍTAČŮ – Vaniš, L. - Košťálek, J., In: SCHOLZ, P., et al., eds. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, s. 81-87. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.
 • MODERNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST – Rejf, L. - Košťálek, J., In: FINDOVÁ, Š., et al., eds. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, s. 45-51. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.
 • NEW OPPORTUNITIES FOR CZECH ENTREPRENEURS TO DO BUSINESS IN ROMANIA – Kavan, M. - Gruia, G., In: FINDOVÁ, Š., et al., eds. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, s. 13-18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.
 • HODNOCENÍ EKONOMICKÉ ZPŮSOBILOSTI PODNIKU V KONTEXTU KRITICKÉHO POHLEDU NA FINANČNÍ ANALÝZU – Macík, K. - Beran, T., - Findová, Š., In: BERAN, T., et al., eds. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, s. 31-44. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0. Dostupné z: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/konference_brno_sbornik_2016.pdf
 • CLOUD COMPUTING – Scholz, P. - Freiberg, F., In: SCHOLZ, P., et al., eds. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, s. 59-74. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0. Dostupné z: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/konference_brno_sbornik_2016.pdf

Zpráva

2016

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Šimota, J., - Kyncl, J, Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2016

Sborník

2016

 • Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Findová, Š. ed. - Beran, T. ed. - Horejc, J. ed., - Scholz, P. ed., 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Brno, 04.10.2016. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku. 2016, ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0. Dostupné z: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/konference_brno_sbornik_2016.pdf

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Beran, T. org. - Horejc, J. org. - Klimeš, F. org. - Scholz, P. org., - Findová, Š. org., [Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://rep.fs.cvut.cz/konference/11.html