[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • Integrating extended reality in industrial maintenance: a game-based framework for compressed air system training – Işik, B. - Emir Isik, G., - Žilka, M., Procedia Computer Science. 2024, 232(2024), 483-492. ISSN 1877-0509.
 • Achieving strategic excellence: Integrating balanced scorecard and IVHF-DEMATEL for strategic management of a medical device SME – Kalender, Z.T. - Vayvay, Ö., - Çırpan, B., Decision Science Letters. 2024, ISSN 1929-5812.

2023

 • KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ITS USE IN AN IDUSTRIAL ENTERPRISE – Pergner, P. - Horejc, J., MM Science Journal. 2023, 2023 6507-6511. ISSN 1803-1269.
 • EVALUATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION – Pergner, P. - Horejc, J., MM Science Journal. 2023, 2023 6633-6638. ISSN 1803-1269.
 • Knowledge strategy, its contents and creation – Pergner, P.P. - Horejc, J., MM Science Journal. 2023, 2023 33-38. ISSN 1803-1269.
 • AN INTEGRATED METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT OF I4.0 MATURITY LEVEL – Kilic, H.S. - Kalender, Z.T. - Korkmaz, C., - Kaya, B., International Journal of the Analytic Hierarchy Process. 2023, 15(2), 1-26. ISSN 1936-6744.
 • Simulation is a tool for analyzing and managing electricity consumption in enterprises – Smagowicz, J. - Szwed, C. - Dąbal, D., - Scholz, P., Simulation MANAGER. 2023, 02 17-19. ISSN 2956-6126.
 • A two-stage MCDM model for reverse logistics network design of waste batteries in Turkey – Kılıç, H.S. - Kalender, Z.T. - Solmaz, B., - Iseri, D., Applied Soft Computing. 2023, 143 1-20. ISSN 1568-4946.
 • Integrated Supply Chain Risk Assessment Methodology Based on Modified FMEA – Kılıç, H.S. - Canbakış, S.K. - Karabaş, M. - Köseoğlu, S. - Ünal, E., - Kalender, Z., Journal of Risk Analysis and Crisis Response. 2023, 13(2), 93-116. ISSN 2210-8491.

Stať ve sborníku

2024

 • Input–Output Product Model Adapted to Material Flow in Order to Achieve Cleaner Production in Industrial Enterprises – Machka, M. - Scholz, P., - Beran, T., In: 8th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer, 2024. p. 3-19. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. vol. 1. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-031-53161-3.
 • Tools to support managerial decision - building competencies in data driven decision making in manufacturing SMEs – Žilka, M. - Kalender, Z. - Lhota, J. - Kalina, V., - Pinto, R., In: 5th International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM 2023). Amsterdam: Elsevier B.V., 2024. p. 416-425. vol. 232. ISSN 1877-0509.

2023

 • ZÁKLADNÍ DLOUHODOBÉ PROBLÉMY MANAGEMENTU ČESKÝCH PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Horejc, J. - Machala, P., - Pergner, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 44-54. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Possibilities of legal protection for autonomous mobility databases based on their characteristics – Vaniš, M. - Holý, R. - Vaniš, L., - Ščerba, T., In: 2023 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2023. ISSN 2691-3666. ISBN 979-8-3503-2162-3.
 • Exploring the implementation and standardization of data modeling among small and medium-sized enterprises (smes) – Kalina, V., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2023. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2023.
 • Stochastic Variables in Battery Energy Storage System Valuation: A Literature Review – Hurta, A., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2023. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2023.
 • Life Cycle Assessment Integration to Improve ESG Reporting: A Path to Sustainable Decision-Making and Stakeholder Confidence – Işik, B. - Žilka, M., In: KNOWCON 2023 Knowledge on Economics and Management - Conference Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2023. p. 61-67. ISBN 978-80-244-6390-2.
 • Technology Project in the Industrial Organization – Holý, J., In: KNOWCON 2023 Knowledge on Economics and Management - Conference Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2023. p. 54-60. ISBN 978-80-244-6390-2.
 • Automotive project in industrial organization – Holý, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 33-43. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Velké jazykové modely AI & komunikace s nimi – Matějka, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 92-100. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Optimizing Economic Efficiency in Industrial Maintenance Management: A Comprehensive Systematic Literature Review – Işik, B. - Žilka, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 55-68. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Využití low-code nástrojů pro urychlení podnikových procesů – Hlinák, V. - Kalina, V., - Lhota, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 21-32. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • VYUŽITÍ SIMULACE PRO ANALÝZU A NÁVRH OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ – Michalec, V. - Truhlář, F., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 101-113. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Knowledge-Based Maintenance Management System of Compressed Air System – Işik, B., In: ISIEA 2023. Springer, Cham, 2023. p. 197-208. 1. vol. -. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-031-38273-4.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2024

 • Teorie a praxe vnitropodnikového řízení – Beran, T. - Findová, Š. - Lhota, J., - Kalina, V., Praha: CTU. Publishing House, 2024.
 • Účetnictví v souvislostech – Beran, T., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2024. Stručně a přehledně. ISBN 978-80-7380-943-0.

Kapitola v knize

2024

 • The New Wave in Business Management: Evolution of Business Excellence Models and Determination of Future Directions – Kalender, Z. - Žilka, M., In: Trends, Challenges, and Practices in Contemporary Strategic Management. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2024. p. 1-32. ISBN 9798369311554.

2023

 • The way to Smart Healthcare: A comprehensive research on technology assessment methodologies for digital health systems – Kalender, Z. - Vayvay, O., In: Integrating Digital Health Strategies for Effective Administration. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2023. p. 193-215. vol. 1. ISSN 2328-1243. ISBN 9781668483374.

Sborník

2023

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace – Kalina, V. ed. - Lhota, J. ed., Brno, 2023-10-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07243-1.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.