[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Characteristics of functional indicators of engineering projects – Lhota, J. - Beran, T., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 ISSN 2350-0530.
 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.
 • Evaluating the Know-how of a Mechanical Engineering Company in the Czech Republic – Kyncl, M., Grant Journal. 2019, 7(2), 34-37. ISSN 1805-0638.

2018

 • EFFECT OF MASS LAYOFFS ON HEALTH INSURANCE EXPENDITURES: THE CASE OF THE OSTRAVA REGION – Louda, J. - Vojáček, O. - Pechholdova, M., - Bartak, M., E+M. Ekonomie a Management. 2018, 21(1), 24-38. ISSN 1212-3609.
 • Modern cost management approach for development projects – Lhota, J., International Journal for Innovation Education and Research. 2018, 2018(09), 104-108. ISSN 2411-2933.
 • Modified Steiner-Weber Problem with Additional Restrictive Conditions – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., Acta academica karviniensia. 2018, 18(3), 41-49. ISSN 1212-415X.
 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), 20-25. ISSN 2571-1040.
 • Valuation of know-how – Kyncl, M., Grant Journal. 2018, 2017(6), 43-47. ISSN 1805-0638.
 • Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate – Vojáček, O. - Sobotka, L. - Macháč, J., - Žilka, M., Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018, 82(2), 1854-1862. ISSN 1364-0321.

Stať ve sborníku

2019

 • How to Evaluate a Business Model – Budský, P., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Komparace obchodních modelů pomocí multiplikátoru P/S – Budský, P., In: Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.
 • Experience Curve and AB Costing (+ Target Costing) – Lhota, J. - Ryzhkov, A., In: Asia-Pacific Conference on Education, Social Studies and Psychology. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA), 2019. vol. 5. ISBN 978-986-5654-08-5.
 • Modern Planning Tools – Ryzhkov, A. - Lhota, J., - Dobrovolschi, O., In: Proceedings of IAC 2019 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2019. p. 92-98. vol. 1. ISBN 978-80-88203-10-0.
 • SOLVING A DEPLOYMENT PROBLEM WITH RESTRICTED AREAS – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., In: 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019 PROCEEDINGS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 685-690. ISBN 978-80-227-4884-1.
 • SOLVING TRAVELING SALESMAN PROBLEM BY HEURISTIC ALGORITHMS – Košťálek, J., In: 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019 PROCEEDINGS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 679-684. ISBN 978-80-227-4884-1.

2018

 • Approaches to Life-cycle Cost Analysis in Metallurgy – Šulc, K. - Švecová, L., In: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1859-1862. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • MODEL OVĚŘUJÍCÍ VĚROHODNOST ÚČETNÍCH ÚDAJŮ – Koťátková Stránská, P. - Košťálek, J., In: Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. ISBN 978-80-01-06429-0.
 • VÁZANÉ EXTRÉMY V EKONOMICE A ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY JEJICH HLEDÁNÍ – Košťálek, J., In: Trendy v podnikání 2018 - Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0833-7.
 • INOVACE VÝUKY STATISTIKY – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., In: MATEMATIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A APLIKOVANÉ VĚDY 2018. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2.
 • VYUŽITÍ HEURISTICKÝCH ALGORITMŮ V ŘEŠENÍ ÚLOHY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO – Košťálek, J., In: MATEMATIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A APLIKOVANÉ VĚDY 2018. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2.
 • METHODS TO PREVENT FORGERY OF ACCOUNTING DATA – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., In: Proceedings of 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IFRS: Global Rules & Local Use. Anglo-americká vysoká škola, z.ú., 2018. p. 333-340. ISBN 978-80-906585-7-8.
 • Moderní metody plánování nákladů při vývoji produktu – Lhota, J., In: Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 72-79. 19. ISBN 978-80-261-0802-3.
 • Design of the Assembly workplace considering the Ergonomics – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Gregor, M., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Intercultural communication – Charvátová, D., In: The 12th International Days of Statistics and Economics - Conference Proceedings. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. p. 631-639. ISBN 978-80-87990-14-8.
 • Product cost planning in pre-production stages – Lhota, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • VERIFYING THE AUTHENTICITY OF THE ACCOUNTING DATA USING THE BENFORD’S ALGORITHM – Koťátková Stránská, P. - Košťálek, J., In: Proceedings of 17th Conference on Applied Mathematics - Aplimat 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. p. 632-637. ISBN 978-80-227-4765-3.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Prototyp nového typu formy – Slaný, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Beránek, L., [Prototype] 2019.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Digitalizace ekonomiky a společnosti. Výhody, rizika, příležitosti – Veber, J. - Švecová, L. - Krajčík, V., - Mašín, P., Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

Sborník

2019

 • Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník – Vlachý, J. ed. - Košťálek, J. ed., - Švecová, L. ed., Praha, 2019-05-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.

2018

 • Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings – Vlachý, J. ed. - Švecová, L. ed., - Šulc, K. ed., Praha, 2018-05-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. ISBN 978-80-01-06429-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2018.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů – Scholz, P., [Unpublished Lecture] Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.. 2018-10-31.