[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.
Prohlub znalosti v navazujícím magisterském studijním programu: APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ.

Specializace Aplikovaná mechanika ti umožní:

  • Získat hlubší znalosti v oblastech dynamiky soustav, aerodynamiky, termodynamiky, mezních stavů moderních materiálů, automatického řízení strojů, sběru a vyhodnocení dat a pochopit, jak spolu tyto oblasti souvisí. 
  • Seznámit se se současnými trendy a simulačními a experimentálními metodami, které se používají při návrhu strojů.
  • Díky získaným znalostem a dovednostem se můžeš stát se vůdčím pracovníkem v akademických výzkumných týmech i komerčních vývojových odděleních v ČR i v zahraničí.

Specializace Biomechanika ti posktyne příležitost:

  • zvolit si diplomovou práci spojenou s tématy jiných univerzit nebo s konkrétním podnikem,
  • pracovat jako vývojový pracovník, konstruktér lékařských přístrojů, rehabilitačních pomůcek,
  • nebo náhrad orgánů, nebo být platným technickým spolupracovníkem lékařských a rehabilitačních týmů.

Specializace Mechatronika ti umožní:

  • řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení,
  • získate poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosféry,
  • pracovat s kvalifikovanými odborníky výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením.

Chci být inženýrem se zaměřením na oblast mechaniky lidského těla a lékařské techniky

Chci být inženýrem se zaměřením na teoretické disciplíny a jejich aplikace ve strojírenství

Chci být inženýrem se zaměřením na konstrukci výrobních linek, robotů v průmyslu a mechatroniku