[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Kontakt

Kontaktní informace:

Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice

e-mail: 12105 (zavináč) groups.fs.cvut.cz
tel: +420 224 352 509
fax: +420 233 322 482

Vedoucí ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

 


Sekretariát ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy odboru najdete pod záložkou lidé