[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Stručně

[album/12105/Pruznost/pruznost_18.jpg]Vyučujeme teorii tvorby mechanických modelů, statiku, kinematiku a dynamiku tuhého tělesa a soustav takových těles s uvažováním ideálních i reálných vazeb, o mechaniku strojů, kmitání a vibrační techniku, syntézu a optimalizaci mechanických soustav, mechaniku konstrukcí, statistickou mechaniku aj.

Spolupracujeme s katedrami mechaniky ostatních VŠ v ČR (ZČU v Plzni, VUT v Brně, TU v Liberci, TU v Ostravě) i se zahraničními univerzitami (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Universität Stut tgart, Technische Universität München v SRN aj.)

Laboratoř biomechaniky člověka zajišťuje výuku magisterských studentů v oboru Biomechanika a lékařské přístroje a postgraduálních studentů v oboru Biomechanika. Studenti absolvují kromě technických předmětů také základy anatomie a fyziologie.

Při přípravě diplomových prací se studenti aktivně podílejí na řešených výzkumných projektech a získávají tak zkušenosti pro svou další praxi ve vědě i v průmyslu.