[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12105/pruznost/04-pruznost_23.jpg

Vyučujeme:

  • pružnost a pevnost – základy mechaniky poddajných těles včetně jejich materiálové odezvy a mezních stavů,
  • mechaniku kontinua – teoretický základ matematických modelů poddajných těles,
  • metodu konečných prvků – počítačové modelování poddajných těles,
  • základy inženýrského experimentu – měření mechanické odezvy těles a materiálové zkoušky,
  • dynamickou pevnost a životnost a plasticitu a creep – moderní metody popisu mezních stavů,
  • mechaniku kompozitních materiálů – reagující na aktuální trend ve strojírenství.

Řadu dalších specializovaných předmětů učí pracovníci odboru v magisterském studiu ve spolupráci se specializovanými ústavy.