[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Projekty

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Odbor biomechaniky (12124)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/175/OHK2/3T/12  
  Analýza deformací kompozitních struktur a detekce jejich poškozování – Padovec, Z. (2018-2020)
 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • SVK 15/18/F2  
  24th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2018)
 • TH03010418  
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • VH20182021033  
  Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Vilímek, M. (2018-2021)
 • NV18-05-00379  
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30348  
  Vývoj zdravotnických prostředků pro osteosyntézu dlouhých kostí pomocí intramedulárních hřebů – Tichý, P. (2018-2020)
 • FV30156  
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033  
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 •  
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Jurenka, J. (2017-2020)
 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • SVK 16/17/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2017)
 • SVK 15/17/F2  
  22nd Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2017)
 • GA17-25821S  
  Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálů – Vilímek, M. (2017-2019)
 • FV20230  
  Modulární systém náhrad dolní končetiny umožňující rekonstrukci rozsáhlých defektů pomocí porézních augmentací i individuálních náhrad pro extrémní deformity kostních tkání – Růžička, P. (2017-2021)
 • 7AMB17FR020  
  Biomechanika a samo-buzené kmity lidských hlasivek: výpočtové modelování a experimentální ověření – Vampola, T. (2017-2018)
 • NV17-31276A  
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TH02011013  
  Pokročilý monitorovací systém zadní části vozidla s ochranou proti poškození a znečištění – Beneš, P. (2017-2019)
 • TH02010770  
  Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení – Steinbauer, P. (2017-2019)
 • TH02020405  
  Implantáty z vysokopevnostního polymeru s bioaktivním povrchem – Růžička, P. (2017-2020)
 • TH02010454  
  Vývoj nové řady průběžných CNC dřevoobráběcích center, včetně multifunkční automatické buňky. – Nečas, M. (2017-2020)
 • TH02010264  
  Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav – Tichý, P. (2016-2020)
 • GA17-08531S  
  Komputačně navržené hydrogelové nosiče buněk. – Vampola, T. (2017-2019)
 • TF02000067  
  3D tisk implantátů s vysokou přidanou hodnotou - spolehlivost, účinnost, indvidualita – Daniel, M. (2016-2019)
 • 653941-2  
  Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technologies – Jurenka, J. (2016-2018)
 • NV15-33629A  
  Vývoj inovativních biotribologických prostředků pro obnovení mezní lubrikace. – Daniel, M. (2015-2018)
 • NV15-31269A  
  Studium nových materiálů pro artikulační povrchy kloubních náhrad – Daniel, M. (2015-2019)
 • GA16-14758S  
  Vliv nanotopografie povrchu na bioaktivní vlastnosti titanové slitiny s nízkým modulem pružnosti. – Daniel, M. (2016-2018)
 • GA16-21961S  
  Mechatronické struktury se silně distribuovanými aktuátory a senzory – Šika, Z. (2016-2018)
 • GA16-01246S  
  Počítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich patologických změn na lidský hlas – Vampola, T. (2016-2018)
 • VI20162020021  
  Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče – Španiel, M. (2016-2020)
 • NV15-27941A  
  Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků – Chlup, H. (2015-2018)
 • TH01010772  
  Vývoj pokročilé pušky s kompozitní hybridní hlavní – Doubrava, K. (2015-2017)
 • TH01021172  
  Výzkum a vývoj unifikované řady velkokapacitních elektrobusů – Novotný, C. (2015-2017)
 • SGS16/207/OHK2/3T/12  
  Biomechanika člověka - od buněk k náhradám – Daniel, M. (2016-2018)
 • SGS16/209/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016 – Valášek, M. (2016-2018)
 • SGS16/208/OHK2/3T/12  
  Mechatronika a adaptronika 2016 – Šika, Z. (2016-2018)
 • TA04031450  
  Systém pro sledování stavu konstrukcí pomocí optických vláknových snímačů – Růžička, M. (2014-2017)
 • GA15-20134S  
  Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami – Šika, Z. (2015-2017)
 • SGS15/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí – Kuželka, J. (2015-2017)
 • SGS15/188/OHK2/3T/12  
  Pokročilé metody navrhování a modelování degradace kompozitních struktur – Padovec, Z. (2015-2017)
 • GA15-18274S  
  Účinné metody odhadu životnosti pro obecné víceosé namáhání – Papuga, J. (2015-2017)
 • GA15-20666S  
  Pokročilé fenomenologické modely plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí – Mareš, T. (2015-2017)
 • TA04020806  
  Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti – Španiel, M. (2014-2017)
 • TA04020673  
  Zařízení pro zvyšování účinnosti energetických provozů – Steinbauer, P. (2014-2017)
 • TA04010330  
  Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů – Horný, L. (2014-2017)
 • TA04010879  
  Vývoj inteligentních endoprotéz se včasnou automatickou detekcí možného selhání – Růžička, P. (2014-2017)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Odbor biomechaniky (12124)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.