[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Projekty

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Odbor biomechaniky (12124)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SVK 18/19/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2019)
 • SVK 17/19/F2  
  26th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2019)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SGS19/156/OHK2/3T/12  
  Mechatronika a adaptronika 2019 – Šika, Z. (2019-2021)
 • SGS19/155/OHK2/3T/12  
  Biomechanika - sběr dat, validace a aplikace – Daniel, M. (2019-2021)
 • TJ02000252  
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • TN01000071  
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2020)
 • SGS18/175/OHK2/3T/12  
  Analýza deformací kompozitních struktur a detekce jejich poškozování – Padovec, Z. (2018-2020)
 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • TH03010418  
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • VH20182021033  
  Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Vilímek, M. (2018-2021)
 • TF05000024  
  Výzkum a vývoj elektroformovaných biomimetických vrstev s gradientní a kompozitní stavbou pro biomedicínské aplikace a inteligentní výrobu – Králík, V. (2018-2019)
 • NV18-05-00379  
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30348  
  Vývoj zdravotnických prostředků pro osteosyntézu dlouhých kostí pomocí intramedulárních hřebů – Tichý, P. (2018-2020)
 • FV30156  
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033  
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 • TH03010354  
  Gradientní funkčně strukturovaný kyčelní implantát s vysokou životností – Goldmann, T. (2018-2021)
 • 764545  
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Růžička, M. (2017-2020)
 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • GA17-25821S  
  Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálů – Vilímek, M. (2017-2019)
 • FV20230  
  Modulární systém náhrad dolní končetiny umožňující rekonstrukci rozsáhlých defektů pomocí porézních augmentací i individuálních náhrad pro extrémní deformity kostních tkání – Růžička, P. (2017-2021)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446  
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • NV17-31276A  
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TH02011013  
  Pokročilý monitorovací systém zadní části vozidla s ochranou proti poškození a znečištění – Beneš, P. (2017-2019)
 • TH02010770  
  Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení – Steinbauer, P. (2017-2019)
 • TH02020405  
  Implantáty z vysokopevnostního polymeru s bioaktivním povrchem – Růžička, P. (2017-2020)
 • TH02010454  
  Vývoj nové řady průběžných CNC dřevoobráběcích center, včetně multifunkční automatické buňky. – Nečas, M. (2017-2020)
 • TH02010264  
  Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav – Tichý, P. (2016-2020)
 • GA17-08531S  
  Komputačně navržené hydrogelové nosiče buněk. – Vampola, T. (2017-2019)
 • TF02000067  
  3D tisk implantátů s vysokou přidanou hodnotou - spolehlivost, účinnost, indvidualita – Daniel, M. (2016-2019)
 • NV15-31269A  
  Studium nových materiálů pro artikulační povrchy kloubních náhrad – Daniel, M. (2015-2019)
 • VI20162020021  
  Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče – Španiel, M. (2016-2020)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • TJ02000252  
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • 764545  
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Růžička, M. (2017-2020)

Odbor biomechaniky (12124)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • TN01000071  
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2020)