[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Vybavení

pracoviste/12105/pruznost/17-pruznost_13.jpgOdbor pružnosti a pevnosti disponuje vybavením potřebným pro početní řešení problémů analytickými či numerickými postupy, a experimentálnímu zjišťování vlastností zkoumaných materiálů a konstrukcí.