[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní cvičení – Fyzika a moderní technologie

Bližší informace k organizaci výuky budou poskytnuty jednotlivými vyučujícími na teoretických cvičeních.

Rozdělení studentů do laboratorních skupin proběhne na úvodních cvičeních.
 

 

PODKLADY K VÝUCE
 

 

Teoretická část

CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ
METODY MĚŘENÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - NEJISTOTY MĚŘENÍ 
 

Měření

OBSAH PŘÍPRAVY A PROTOKOLU O LABORATONÍM MĚŘENÍ
VZOROVÝ PROTOKOL
ÚVODNÍ HLAVIČKA PROTOKOLU  ke stažení zde ( ve Wordu zde).
FORMULÁŘ NAMĚŘENÝCH HODNOT ke stažení zde
HARMONOGRAM měření  lichý kroužek
HARMONOGRAM měření  suchý kroužek
HARMONOGRAM SEMESTRU (PŘESUNY VÝUKY)
LABORATORNÍ ŘÁD
Protokol z laboratorního měření musí být odevzdán nejpozději do 2 týdnů od naměření.
 

ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT NEJPOZDĚJI DO 10.6. 2024


  

Měřené úlohy

 

ÚLOHA 1
Studium druhého Newtonova pohybového zákona

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_1.jpg

ÚLOHA 2
Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2.jpg

ÚLOHA 4
Stanovení modulu pružnosti v tahu z prodloužení drátu

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_4.jpg

ÚLOHA 10
Určení vlnové délky akustické vlny

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_10.jpg

ÚLOHA 12
Stanovení elektrického odporu z Ohmova zákona

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_12.jpg

ÚLOHA 15
Rezonanční obvod

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_15_1.jpg

ÚLOHA 18
Mapování magnetického pole

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_1.jpg

ÚLOHA 20
Měření měrného náboje elektronu

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2.jpg

ÚLOHA 21

Měření ohniskových vzdáleností

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_21_1.jpg

ÚLOHA 22
Měření difrakce světla (ohybem) na mřížce

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5b.jpg