[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/173/OHK2/3T/12  
  Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s řízenou depozicí energie iontových a elektronových svazků – Vlčák, P. (2018-2020)
 • SGS18/058/OHK2/1T/12  
  Experimentální zařízení pro kalibrace širokého spektra senzorů pro IoT – Doubek, M. (2018)
 • GA16-22276S  
  Dusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radiačně poškozené matrici – Peřina, V. (2016-2018)
 • SGS15/186/OHK2/3T/12  
  Ochranné nanokompozitní vrstvy a jejich atomární mísení iontovým svazkem – Vlčák, P. (2015-2017)
 • SGS15/185/OHK2/3T/12  
  Software pro výpočet termodynamických vlastností zaměřený na akustické aplikace – Doubek, M. (2015-2017)