[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

Projekty


V3S.

  • SGS21/149/OHK2/3T/12
    Aplikace energetických svazků ve fyzice pevných látek – Vlčák, P. (2021-2023)
  • NV19-08-00070
    Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkem – Vlčák, P. (2019-2022)
  • SGS18/173/OHK2/3T/12
    Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s řízenou depozicí energie iontových a elektronových svazků – Vlčák, P. (2018-2020)