[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

  • SGS18/173/OHK2/3T/12  
    Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s řízenou depozicí energie iontových a elektronových svazků – Vlčák, P. (2018-2020)
  • SGS18/058/OHK2/1T/12  
    Experimentální zařízení pro kalibrace širokého spektra senzorů pro IoT – Doubek, M. (2018)
  • GA16-22276S  
    Dusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radiačně poškozené matrici – Peřina, V. (2016-2018)