[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Zájemci o studium

Pedagogická činnost

Ústav zajišťuje výuku fyzikálních předmětů v základním, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Všichni studenti absolvují základní kurz, který obsahuje i laboratorní cvičení a který je doplněn semináři pro procvičování příkladů, jež jsou obsahem písemné části zkoušky. Tento kurz je akreditován i v anglickém jazyce; mohou se ho účastnit jak čeští studenti, tak i zahraniční výměnní studenti a samoplátci.Vybavení laboratorních cvičení je průběžně modernizováno tak, aby studenti měli možnost se seznámit i s novějšími technickými metodami a postupy.Ústav vyučuje řadu volitelných předmětů, které navazují na základní kurz a rozšiřují jeho obsah o praktické aplikace.Ústav nabízí zajímavá témata pro doktorské studium, ve kterém vychoval řadu odborníků, kteří se velice dobře uplatňují jak v další výzkumné práci, tak i v technické praxi. Studenti doktorského programu jsou zapojeni do výzkumné činnosti ústavu, ve které dosahují vynikajících výsledků.