[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Vybavení

pracoviste/12116/20141212_023_VIC-Ryszawy.jpgHlavní oblasti výzkumu zahrnují vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení, zásobování teplem a využití alternativních zdrojů energie. V centru zájmu jsou i zařízení pro ochranu a monitorování čistoty vnějšího ovzduší a snižování hluku a vibrací. V rámci řešení výzkumných záměrů byly získány nové poznatky při výzkumu metod a zařízení pro úpravu vnitřního prostředí, vedoucí ke zlepšení podmínek v pracovním a obytném prostředí, které se zobrazují ve zvýšení výkonnosti práce a zlepšení zdraví osob při současném snižování energetické náročnosti technických zařízení, která vnitřní prostředí požadovaných parametrů zajišťují. V rámci výzkumu byla vybudována unikátní zkušební zařízení:

  • solární laboratoř a laboratoř tepelných čerpadel,
  • laboratoř pro zkoušení otopných ploch,
  • zkušební komora pro výzkum proudění ve větraném prostoru,
  • hluková laboratoř,
  • zkušební komora pro výzkum depozice aerosolů ve vnitřním prostředí.