[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Výkonové charakteristiky stěnové otopné plochy TZSI 2021/2022 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Nová metodika stanovení provozních parametrů plynových zářičů (TZSI obhajoba 2022) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Měření hluku mobilními aplikacemi - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Větrání a zpětné získávání tepla v rodinných domech - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Šíření znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Emise oxidů dusíku a jejich snižování - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Dynamicky se měnící vnitřní prostředí a její vliv na tepelný komfort osob - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Test - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Získávání vody ze vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Řízený obtok ZZT a jeho regulace - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Studie vytápění rodinného domu BS 2022/2023 - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie vytápění rodinného domu pro BS 2021/2022 - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Porovnání průmyslových ventilátorů - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Noise from Heat Pumps - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace a větrání rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Tepelné ztráty akumulačního zásobníku - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Teoretický model odhadu celkové izoentropické účinnosti jednostupňového chladivového kompresoru. - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vlastnosti aerosolových částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Datová analýza energetického chování kancelářské budovy (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Výměníky pro zpětné získávání tepla - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-01-20 (08:33)