[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Bakalářské

Bakalářské

 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Test Erbsova modelu pro rozklad solární radiace na přímou a difúzní složku - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Vytápění rodinného domu ? pro ar 2017/18 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Potenciál využití tepelných čerpadel v ČR (TZSI na IB obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Studie efektivity sálavých panelů určených primárně pro vytápění v režimu chlazení (TZSI na IB obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Porovnání metod výpočtu tepelných ztrát (TZSI na TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Návrh vytápění bytového domu (TZSI na TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Znečištění ovzduší v ČR - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Lokální topeniště a znečištění ovzduší - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aerodynamický hluk lopatkové mříže - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v adm. budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Směrnice Ekodesign větracích jednotek a její důsledky na návrh klimatizačních zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v bytových prostorách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Klimatizace datových center - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Pokročilá tepelná čerpadla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Energetické úspory při přípravě teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Energetická návratnost solárních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Možnosti využití termovize v technice prostředí budov - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Porovnání nákladů na vytápění otopnými tělesy a podlahovou otopnou plochou - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Možnosti využití termovize v technice prostředí budov - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • obsazeno - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Frakce PM10 a PM2,5 tuhých znečišťujících látek - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Emise síry a jejich snižování - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Výkonové parametry indukčních jednotek - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Výkonové parametry ventilátorových konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Riziko kondenzace u sálavých chladicích systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Klimatizace datacenter - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Design of heating system in residential building (BS TŽP Aj defence in 2018) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Aerodynamic Sound by Low Mach Numbers (Aerodynamický hluk při nízkých Machových číslech) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Charakteristiky experimentální měřicí trati - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Klimatizační systémy administrativních budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Zátěžový profil ohřívačů teplé vody - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (Hydraulické podmínky u jezdeckého napojení otopných těles) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Emisní monitoring tuhých znečišťujících látek - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Filtration materials and systems (Filtrační materiály a systémy) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Volné chlazení datacenter - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP