[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 4: Simulační výpočty s využitím CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P., Vytápění, větrání, instalace. 2024, 33(1), 30-38. ISSN 1210-1389.
 • Typologie soustav centralizovaného zásobování teplem v ČR – Boháč, J. - Zavřel, V., - Nesládek, M., Vytápění, větrání, instalace. 2024, 33(1), 2-6. ISSN 1210-1389.
 • Výkonové parametry stěnové otopné plochy – Netolický, J. - Bašta, J., vytápění, větrání, instalace. 2024, 33(1), 8-13. ISSN 1210-1389.
 • Ejector diluter behavior assessment and dilution factor accuracy improvement – Červený, O. - Vybíral, P. - Mareš, L. - Hemerka, J. - Ondráček, J., - Roztočil, P., Particulate Science and Technology. 2024, 42(2), 263-268. ISSN 0272-6351.

2023

 • Thermal-hydraulic modeling of heat sink under force convection: Investigating the effect of wings on new designs – bin Samsudin, A.N. - Tijany, A.S. - Abdulrahman, S.T. - Kubenthiran, J., - Muritala, I.K., AEJ - Alexandria Engineering Journal. 2023, 65 709-730. ISSN 1110-0168.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 3: Teplotní faktor - experimentální stanovení – Zmrhal, V. - Kubenthiran, J., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(5), 244-249. ISSN 1210-1389.
 • Současné problémy jednorozměrného modelování nádrží s integrovanými výměníky tepla – Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(2), 58-64. ISSN 1210-1389.
 • Motivační potenciál pro energetickou flexibilitu budov ze strany chytré sítě – Zavřel, V. - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 188-195. ISSN 1210-1389.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu, 2. část: Provoz v reálných podmínkách – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 180-186. ISSN 1210-1389.
 • Uniform temperature field in panel radiators using modified spacer rings – Boháč, J. - Legner, T. - Bašta, J., - Barták, M., Applied Thermal Engineering. 2023, 232 ISSN 1359-4311.
 • The effect of leakage on pressure loss of rotary regenerative heat exchangers – Zmrhal, V. - Kučera, M., International Journal of Refrigeration. 2023, 154 364-377. ISSN 0140-7007.
 • Energetická náročnost rodinného domu a provozní náklady zdrojů tepla – Vavřička, R., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 26-28. ISSN 1210-1389.
 • Instalace tepelného čerpadla jako náhrady zdroje tepla v době vysokého růstu cen energií – Matějček, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Králíček, J., Topenářství, instalace. 2023, 2023(3), 50-54. ISSN 1211-0906.
 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Kučera, M. - Králíček, J., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 112-117. ISSN 1210-1389.
 • Tepelné čerpadlo s proudovým oběhem – Šulc, V. - Zmrhal, V., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 138-144. ISSN 1210-1389.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 2: Teplotní faktor – tepelné výpočty metodou e -NTU – Zmrhal, V. - Cizner, F., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 122-131. ISSN 1210-1389.
 • Regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách – Bašta, J., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 106-111. ISSN 1210-1389.
 • Vazba mezi rychlostí větru a teplotou venkovního vzduchu – Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(2), 70-74. ISSN 1210-1389.
 • The energy saving potential of a rotary heat exchanger with bypass dampers – Zmrhal, V., Energy and Buildings. 2023, 285 ISSN 1872-6178.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 1: Tlaková ztráta – Zmrhal, V. - Cizner, F. - Kučera, M., - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 10-17. ISSN 1210-1389.
 • Second law performance prediction of heat pump integrated stratified thermal energy storage system using long short-term memory neural networks – Chandra, Y. - Kim, G.-J., - Matuška, T., Journal of Energy Storage. 2023, 61 1-15. ISSN 2352-152X.

Stať ve sborníku

2023

 • VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ NA BILANCOVÁNÍ BUDOV S FOTOVOLTAICKÝMI SYSTÉMY – Novotný, J., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 218-222. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • POROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH KONCEPTŮ ZÁSOBOVÁNÍ OBCE OBNOVITELNÝM TEPLEM – Matuška, T. - Pokorný, N., - Novotný, J., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 208-212. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO HFVE – Šafránek, J. - Matuška, T., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 92-96. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Králíček, J. - Kučera, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 154-162. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Typologie soustav CZT v ČR – Boháč, J. - Zavřel, V., - Nesládek, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 104-109. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 170-179. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Možnosti regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách – Bašta, J., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 97-103. ISBN 978-80-02-03004-1.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • Výrobní nástroj pro výrobu rotačního výměníku s lomenou vlnou – Postupa, M. - Tajzler, P., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2023.

Zpráva

2023

 • Případové studie: modelové scénáře systémové integrace tepelných sítí na úrovni českých měst a čtvrtí – Zavřel, V. - Kuzmič, M. - Pokorný, N. - Bełch, W. - Nesládek, M. - Šafránek, J., - Boháč, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. Report no. TK04010294-V4.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2023

 • Navrhování otopných soustav – Bašta, J. - Boháč, J., Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. ISBN 978-80-02-03009-6.

Sborník

2023

 • 27. konference Vytápění Třeboň 2023 – Bašta, J. ed., Třeboň, 2023-05-16/2023-05-18. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. ISBN 978-80-02-03004-1.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2024

 • Současná dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody ve společném zdroji tepla – Vavřička, R., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Brno: Novinky ve zdravotní technice 2024, Společnost pro techniku prostředí, z.s.. 2024-04-24.

Ostatní nezařazené

2024

 • 160 LET STROJAŘSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE STROJÍRENSTVÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Zavřel, V., MM spektrum. 2024, 20-21.
 • Využití tepelných čerpadel v průmyslu – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č. 366 -Využití tepelných čerpadel v průmyslu – nové technologie v oblasti tepelných čerpadel, Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2024-03-28.
 • Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. - Dimenzování, metodika měření účinnosti a typová doporučení pro zajištění energeticky účinného provozu zdrojů tepla – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č. 263: "Podrobnosti vyhlášky č. 38/2020 Sb.", Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2024-02-08.

2023

 • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie - Vytápění a příprava teplé vody – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č.338: "Workshop - Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie", Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2023-12-20.
 • Věda v praxi: Větrejte chytřeji s rekuperací od ČVUT v Praze a Recuair – Zmrhal, V. - Kučera, M., [Media appearance] YouTube: PR společnosti Recuair, Recuair. 2023-12-08.
 • S.A.W.E.R. – Zmrhal, V., [Media appearance] ČT Déčko: Wifina, Česká televize. 2023-03-17.