[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 1: Popis systému – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(4), 158-162. ISSN 1210-1389.
 • Hluk tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(3), 102-108. ISSN 1210-1389.
 • Hluk ventilátoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Langerová, E. - Králíček, J., - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(1), 30-38. ISSN 1210-1389.
 • Odběrové křivky ohřívačů teplé vody – Vavřička, R. - Langerová, E., TZB info. 2022, 2022 ISSN 1801-4399.
 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.
 • Energy modeling of thermal energy storage (TES) using intelligent stream processing system – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy Reports. 2022, 8(9), 1321-1335. ISSN 2352-4847.
 • Intelligent data systems for building energy workflow: Data pipelines, LSTM efficiency prediction and more – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 267 ISSN 1872-6178.
 • Historie větrání škol – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(3), 120-126. ISSN 1210-1389.
 • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 20-26. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení chování hydraulické centrály – Bašta, J. - Kukal, P., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 6-10. ISSN 1210-1389.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

2021

 • Optimalizace odsávacího systému mimopecního zpracování oceli s využitím CFD simulací – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(4), 184-189. ISSN 1210-1389.
 • Combined space and water heater performance analysis – Langerová, E. - Vavřička, R., - Zavřel, V., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 64(6), 324-327. ISSN 1210-1389.
 • Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 2021(1), 18-20. ISSN 1210-1389.
 • Teplotní exponent otopných těles – Bašta, J. - Boháč, J., TZB info. 2021, 23 ISSN 1801-4399.
 • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? – Bašta, J. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(5), 240-243. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou – Vavřička, R. - Venzara, J., - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 70-76. ISSN 1210-1389.
 • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(5), 266-275. ISSN 1210-1389.
 • Pressure loss of flexible ventilation ducts for residential ventilation: Absolute roughness and compression effect – Zmrhal, V. - Boháč, J., Journal of Building Engineering. 2021, 44 ISSN 2352-7102.
 • Potenciál energetické flexibility typického rodinného domu – Zavřel, V. - Andreeva, E., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 4(30), 194-198. ISSN 1210-1389.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu 1. část: Návrh a testování sorpční jednotky – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 140-144. ISSN 1210-1389.
 • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 126-133. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 78-85. ISSN 1210-1389.
 • Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice – Zmrhal, V. - Králíček, J. - Kučera, M., - Mička, L., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(1), 8-16. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná zátěž od umělého osvětlení – Zmrhal, V. - Andrýsek, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(1), 38-45. ISSN 1210-1389.
 • Teplotní exponent otopných těles – Bašta, J. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 58-61. ISSN 1210-1389.
 • Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 86-93. ISSN 1210-1389.
 • Filter Class Conversion between EN 779 and EN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., The REHVA European HVAC Journal. 2021, 58(1), 37-45. ISSN 1307-3729.
 • Applicability of high-temperature cooling systems in different European countries from the view of the condensation risk – Zmrhal, V. - Barták, M., Building Simulation. 2021, 14(5), 1453-1466. ISSN 1996-8744.

Stať ve sborníku

2022

 • Simulation-Aided Development of a Compact Local Ventilation Unit with the Use of CFD Analysis – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., In: CLIMA 2022. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2022.
 • Experiment-based testing routine to characterize building energy flexibility for potential aggregators – Zavřel, V. - Šimek, J. - Bäumelt, T. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., In: CLIMA 2022. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2022.

2021

 • OPTIMALIZACE PROVOZU ZDROJE CHLADU OBCHODNÍHO CENTRA – Lain, M. - Šteker, K., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 96-102. ISBN 978-80-02-02943-4.
 • Posouzení chování hydraulické centrály – Bašta, J. - Kukal, P., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 45-51. ISBN 978-80-02-02942-7.
 • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 81-95. ISBN 978-80-02-02943-4.
 • Hluk ventilátoru v tepelném čerpadle vzduch- voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 65-80. ISBN 978-80-02-02943-4.
 • Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění? – Bašta, J. - Boháč, J., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 52-57. ISBN 978-80-02-02942-7.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla – Šafránek, J. - Matuška, T., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 118-123. ISBN 978-80-02-02942-7.
 • Method of determining the dilution factor of an ejector dilutor when diluting a gas of different composition from the calibration gas – Červený, O. - Mareš, L. - Vybíral, P., - Hemerka, J., In: European Aerosol Conference 2021. The Aerosol Society, 2021. p. 151.
 • Concentration and size distribution of solid particle emissions from oxy-fuel combustion of biomass in a fluidized bed – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., In: 24th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2021 VIRTUALLY. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2021.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Regenerační výměník s regulací výkonu obtokovými klapkami – Zmrhal, V. - Postupa, M., Czechia. Utility Model CZ 35809. 2022-02-15.

2021

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Australia. Patent AU2019204433. 2021-06-03.
 • Distanční kroužek, zejména do přívodního rohu deskových otopných těles – Bašta, J. - Legner, T., Czechia. Patent CZ 309019. 2021-10-13.
 • Distanční kroužek, zejména do přívodního rohu deskových otopných těles – Bašta, J. - Legner, T., Czechia. Utility Model CZ 35009. 2021-04-20.
 • AUTONOMOUS APPARATUS FOR EXTRACTING WATER FROM THE AIR – Matuška, T. - Zmrhal, V., United States of America. Patent US11065573. 2021-07-20.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Rotační regenerační výměník s optimalizovanou geometrií rotoru – Zmrhal, V. - Postupa, M., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Rotační regenerační výměník s plynulou regulací výkonu – Zmrhal, V. - Boháč, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Postupa, M., [Prototype] 2021.

Software

2021

 • Nástroje pro integrované energetické řízení budov podporující koncept tzv. chytré sítě – Bäumelt, T. - Harník, M. - Martínek, V. - Zavřel, V., - Mishukov, A., [Software] 2021.

Zpráva

2021

 • VYHODNOCENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ VZT JEDNOTKY DUOVENT COMPACT DV 800 DI-2,0 F7/M5 AH ATYP – Kučera, M. - Králíček, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2021. Report no. 830-8302123B001.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2021

 • Sálavé a průmyslové vytápění – Bašta, J. - Hojer, O., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2021. ISBN 978-80-01-06814-4.

Sborník

2021

 • 26. konference Vytápění Třeboň 2021 – Bašta, J. ed., Třeboň, 2021-11-09/2021-11-11. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. ISBN 978-80-02-02942-7.