[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Motivační potenciál pro energetickou flexibilitu budov ze strany chytré sítě – Zavřel, V. - Barták, M., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 188-195. ISSN 1210-1389.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu, 2. část: Provoz v reálných podmínkách – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 180-186. ISSN 1210-1389.
 • Uniform temperature field in panel radiators using modified spacer rings – Boháč, J. - Legner, T. - Bašta, J., - Barták, M., Applied Thermal Engineering. 2023, 232 ISSN 1359-4311.
 • Energetická náročnost rodinného domu a provozní náklady zdrojů tepla – Vavřička, R., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 26-28. ISSN 1210-1389.
 • Instalace tepelného čerpadla jako náhrady zdroje tepla v době vysokého růstu cen energií – Matějček, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Králíček, J., Topenářství, instalace. 2023, 2023(3), 50-54. ISSN 1211-0906.
 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Kučera, M. - Králíček, J., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 112-117. ISSN 1210-1389.
 • Tepelné čerpadlo s proudovým oběhem – Šulc, V. - Zmrhal, V., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 138-144. ISSN 1210-1389.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 2: Teplotní faktor – tepelné výpočty metodou e -NTU – Zmrhal, V. - Cizner, F., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 122-131. ISSN 1210-1389.
 • Regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách – Bašta, J., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 106-111. ISSN 1210-1389.
 • Vazba mezi rychlostí větru a teplotou venkovního vzduchu – Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(2), 70-74. ISSN 1210-1389.
 • The energy saving potential of a rotary heat exchanger with bypass dampers – Zmrhal, V., Energy and Buildings. 2023, 285 ISSN 1872-6178.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 1: Tlaková ztráta – Zmrhal, V. - Cizner, F. - Kučera, M., - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 10-17. ISSN 1210-1389.
 • Second law performance prediction of heat pump integrated stratified thermal energy storage system using long short-term memory neural networks – Chandra, Y. - Kim, G.-J., - Matuška, T., Journal of Energy Storage. 2023, 61 1-15. ISSN 2352-152X.

2022

 • Hydraulické napojení spotřebitelských okruhů – Bašta, J. - Grus, J., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 202-210. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 2: Simulace a experiment – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 224-229. ISSN 1210-1389.
 • Požadavky na prostředí a bezpečnost chladivových klimatizačních systémů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 212-216. ISSN 1210-1389.
 • Experimentální ověření simulačního modelu ohřívače teplé vody s přímým ohřevem – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 230-234. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 1: Popis systému – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(4), 158-162. ISSN 1210-1389.
 • Hluk tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(3), 102-108. ISSN 1210-1389.
 • Hluk ventilátoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Langerová, E. - Králíček, J., - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(1), 30-38. ISSN 1210-1389.
 • Hydraulic properties of capillary mats used for low-energy cooling and heating of buildings – Zmrhal, V. - Matuška, T., Journal of Building Engineering. 2022, 61 ISSN 2352-7102.
 • Odběrové křivky ohřívačů teplé vody – Vavřička, R. - Langerová, E., TZB info. 2022, 2022 ISSN 1801-4399.
 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.
 • Energy modeling of thermal energy storage (TES) using intelligent stream processing system – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy Reports. 2022, 8(9), 1321-1335. ISSN 2352-4847.
 • Intelligent data systems for building energy workflow: Data pipelines, LSTM efficiency prediction and more – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 267 ISSN 1872-6178.
 • Historie větrání škol – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(3), 120-126. ISSN 1210-1389.
 • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 20-26. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení chování hydraulické centrály – Bašta, J. - Kukal, P., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 6-10. ISSN 1210-1389.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

Stať ve sborníku

2023

 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Králíček, J. - Kučera, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 154-162. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Typologie soustav CZT v ČR – Boháč, J. - Zavřel, V., - Nesládek, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 104-109. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 170-179. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Možnosti regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách – Bašta, J., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 97-103. ISBN 978-80-02-03004-1.

2022

 • EXPERIMENTAL MONITORING OF AUTONOMOUS CURTAIN WALLING FACADE MODULE – Zavřel, V. - Matuška, T., - Slanina, P., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2022. vol. Vol. 38. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07096-3.
 • Simulation-Aided Development of a Compact Local Ventilation Unit with the Use of CFD Analysis – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 97-104. ISBN 978-94-6366-564-3.
 • Experiment-based testing routine to characterize building energy flexibility for potential aggregators – Zavřel, V. - Šimek, J. - Bäumelt, T. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 1392-1399. ISBN 978-94-6366-564-3.
 • Thermal inertia analysis of a family house with heating system: towards higher energy flexibility – Zavřel, V. - Andreeva, E. - Šimek, J., - Barták, M., In: Proceedings of Building Simulation 2021: 17th Conference of IBPSA. International Building Performance Simulation Association, 2022. p. 358-365. ISSN 2522-2708. ISBN 978-1-7750520-2-9.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Israel. Patent IL267576. 2022-09-02.
 • Regenerační výměník s regulací výkonu obtokovými klapkami – Zmrhal, V. - Postupa, M., Czechia. Utility Model CZ 35809. 2022-02-15.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Emulátor odběru tepla pro vytápění – Matuška, T. - Vavřička, R., - Langerová, E., [Functional Sample] 2022.
 • Rotační regenerační výměník s optimalizovanou geometrií rotoru – Zmrhal, V. - Postupa, M., [Functional Sample] 2022.

Zpráva

2022

 • Podkladová studie: současná organizace, místní příležitosti a bariéry systémové integrace teplárenství a elektroenergetiky – Boháč, J. - Pokorný, N. - Belch, W. - Nesládek, M. - Šáfránek, J. - Zavřel, V., - Kuzmič, M., [Research Report] 2022.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2023

 • Navrhování otopných soustav – Bašta, J. - Boháč, J., Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. ISBN 978-80-02-03009-6.

Sborník

2023

 • 27. konference Vytápění Třeboň 2023 – Bašta, J. ed., Třeboň, 2023-05-16/2023-05-18. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. ISBN 978-80-02-03004-1.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2022

 • Vyhodnocení poloprovozu nástrojů pro integrované energetické řízení budov podporující koncept tzv. chytré sítě – Bäumelt, T. - Zavřel, V. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., [Pilot Plant] 2022.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2022

 • Metodická příručka pro účinné zapojení budov do chytré sítě – Zavřel, V. - Barták, M. - Šimek, J. - Bäumelt, T., - Wolf, P., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2022.

Ostatní nezařazené

2023

 • S.A.W.E.R. – Zmrhal, V., [Media appearance] ČT Déčko: Wifina, Česká televize. 2023-03-17.