[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(5), 254-257. ISSN 1210-1389.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem. Část 2: Matematický model – Červín, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(5), 250-253. ISSN 1210-1389.
 • Modelování provozu nezasklených FVT kolektorů během noci – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 210-214. ISSN 1210-1389.
 • CFD analýza ventilátorové komory pro sestavnou klimatizační jednotku – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 194-197. ISSN 1210-1389.
 • Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech – Kachalouski, Y. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21(46), ISSN 1801-4399.
 • Design of sound insulation of full glazed façade – Králíček, J. - Kučera, M., Akustika. 2019, 32(32), 325-331. ISSN 1801-9064.
 • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 130-133. ISSN 1210-1389.
 • Předpisy pro instalaci pojistného ventilu – Vavřička, R. - Vrána, J., Topenářství, instalace. 2019, 53(1), 32-39. ISSN 1211-0906.
 • Stratification analysis of domestic hot water storage tanks: A comprehensive review – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2019, 187 110-131. ISSN 0378-7788.

Stať ve sborníku

2019

 • VÝVOJ FASÁDNÍ TERMOELEKTRICKÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO AUTONOMNÍ MODUL LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – Zavřel, V. - Matuška, T. - Zmrhal, V., - Slanina, P., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 149-154. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Bilance FV systému v rodinném domě s tepelným čerpadlem – Novotný, J. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 136-140. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu potenciálního zdroje hluku – Nosek, K. - Kučera, M., - Králíček, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 64-72. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 52-58. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Design and Demonstration of Autonomous Sorption Unit for Extraction of Water from Air – Šourek, B. - Matuška, T., - Zmrhal, V., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2019. vol. 2190. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1937-7.
 • Spotřeba energie, provozování a Commissioning budov – Šimek, J. - Lain, M., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 120-126. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Optimization of Distance Rings in Panel Radiators – Legner, T. - Bašta, J., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1315.
 • Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopného tělesa – Legner, T. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 59-63. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Acoustic Evaluation of the Air-Conditioning Unit in the Room – Králíček, J. - Kučera, M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Waste Water Recovery System with Heat Pump for Hot Water Preparation – Červín, R. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Influence of User Electricity Load Profile and Calculation Time Step on the Photovoltaic System Balance – Novotný, J. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 155-161. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Zajištění místní regulace – Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 162-168. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla – Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 47-51. ISBN 978-80-02-02847-5.

Sborník

2019

 • Konference Vytápění Třeboň 2019 – Bašta, J. ed., Třeboň, 2019-05-28/2019-05-30. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. ISBN 978-80-02-02847-5.