[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI.
Prohlub znalosti v návazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, obor Technika životního prostředí
nebo
studijní program navazujícího magisterského studia Inteligentní budovy

Obor Technika životního prostředí ti umožní uplatnit se:

 • ve vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí,
 • v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení,
 • v dodavatelských a realizačních firmách,
 • v provozní a servisní oblasti a můžete zastávat různé funkce v investičních útvarech,
 • v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy.

Studijní program Inteligentní budovy ti umožní:

 • získat široký průřezový přehled v oblastech stavby, technických zařízení budov, energetických, řídících a informačních systémů,
 • najít uplatnění v architektonických ateliérech při koncepčních návrzích budov a při řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov,
 • získat uplatnění v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách „facility managementu“,
 • působit i v projekt managementu, koordinátorské či poradenské činnosti a ve vývoji a výzkumu technologií IB,
 • uplatnit se ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních,
 • získat pozici u dodavatelských a montážních firem z oboru techniky prostředí staveb a energetiky se můžeš, kromě přípravy akcí, účastnit také řízení montážních a dodavatelských prací na stavbách,
 • uplatnit i ve státní správě (stavební úřady, státní dozory – životní prostředí, hygiena).

Chci být inženýrem se zaměřením na vytápění, klimatizaci, alternativní zdroje energie a techniku budov!

Chci být jen bakalářem se zaměřením na vytápění, klimatizaci, alternativní zdroje energie a vnitřní prostředí!