[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Odborná činnost

VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

 • otopné soustavy,
 • hydraulika a řízení otopných soustav,
 • sálavé a průmyslové vytápění,
 • otopné plochy,
 • zásobování teplem,
 • příprava teplé vody,
 • zdravotně technické instalace.

VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE

 • úprava vzduchu,
 • hodnocení tepelného stavu prostředí,
 • komfortní klimatizační systémy,
 • průmyslová vzduchotechnika,
 • nízkoenergetické chlazení budov,
 • posuzování větracích a klimatizačních zařízení,
 • energetická náročnost klimatizačních systémů,
 • laboratoř proudění.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

 • solární tepelná technika,
 • tepelná čerpadla,
 • laboratorní zkoušení solárních kolektorů,
 • provozní monitoring a posuzování soustav s obnovitelnými zdroji tepla,
 • využití OZE pro energeticky šetrné budovy,
 • využití odpadního tepla,
 • solární laboratoř (SOLAB).

SNIŽOVÁNÍ HLUKU A VIBRACÍ

 • pasivní protihluková opatření,
 • metody snižování hluku strojů,
 • hluková laboratoř,
 • hodnocení hluku strojů a protihlukových opatření.

OCHRANA OVZDUŠÍ

 • odlučování tuhých emisí,
 • filtrace,
 • měření emisí,
 • hodnocení znečištění ovzduší,
 • čisté prostory.

SIMULACE BUDOV A SYSTÉMŮ

 • energetické simulační výpočty budov,
 • simulační řešení technických systémů budov,
 • počítačová mechanika tekutin CFD,
 • uliční komfort.