[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Specializace

Hlavní pozornost studijního programu  TECHNIKA PROSTŘEDÍ je zaměřena na:

  • úpravu stavu vnitřního prostředí,
  • ochranu venkovního prostředí,
  • zajištění kvalitní výroby,
  • snižování spotřeby energie.

Technika prostředí hraje důležitou úlohu v průmyslu, kdy bez vytvoření kvalitního prostředí by výroba některých součástek byla nemyslitelná (čisté prostory ve farmacii, elektronice), nebo ve zdravotnictví (operační sály) apod. Případným partnerům nabízíme možnost řešení nestandardních problémů na které běžné návrhové metody nebo znalosti nestačí. Typickou úlohou je stanovení výkonu zdroje chladu s využitím energetické počítačové simulace, což vede k úspoře investičních i provozních nákladů.

Studijní program navazujícího magisterského studia Inteligentní budovy, je společným programem tří fakult ČVUT (strojní, stavební a elektrotechnické). Absolvováním se stanete odborníkem pro návrh a provoz integrovaných systémů budov. Naučíte se navrhovat budovy s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu (umělá inteligence) bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Dále se naučíte integrovat zařízení do stavebních prvků, vybírat vhodné stavební materiály a vhodně koncepčně řešit objekt vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů